Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1966’da kabul edilen ve 23 Mart 1976’da taraf devletler için yürürlüğe giren Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Birleşmiş Milletler’in, insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik en önemli belgeleri olarak kabul edilmekte ve bu belgelere taraf olan devletlerin Sözleşmelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirip, getirmediği dikkatle izlenmektedir._x000D_
_x000D_
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Sözleşme’nin gereği olarak kurulan İnsan Hakları Komitesi, bir yandan Sözleşme’nin getirdiği rapor sistemini yürütürken, diğer yandan da çok önemli bir başka işlevi yerine getirerek, İhtiyari Protokole taraf devletler aleyhine yapılan bireysel başvuruları inceleyip, karara bağlamaktadır._x000D_
_x000D_
Sözleşmeler, Türkiye bakımından 23 Aralık 2003 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu anlamda ülkemizde görev yapan yargıçlar, avukatlar, güvenlik birimleri ile diğer kamu görevlileri başta olmak üzere, ilgili tüm kişilerin bu konudaki eğitim ve bilgilendirilmesi önem kazanırken, Birleşmiş Milletler insan hakları sistemine ilişkin hukuki araştırma ve incelemelere, başvuru kitaplarına, rehber niteliğindeki eserlere de büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır._x000D_
_x000D_
Åbo Akademi Üniversitesi İnsan Hakları Enstitüsü Müdürü ve aynı zamanda İnsan Hakları Komitesi üyesi olan Prof. Martin Scheinin’in, Raija Hanski ile birlikte derlediği bu çalışmada, insan hakları ihlalleri iddialarıyla, Kanada’dan Avustralya’ya, Fransa’dan Rusya’ya, Kamerun’dan Jamaika’ya kadar birçok devlet aleyhine yapılan bireysel başvurular üzerine İnsan Hakları Komitesi’nin incelediği 50 vaka yer almaktadır._x000D_
_x000D_
İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yayınevimizin Türkçe yayına hazırladığı bu çalışmanın, Avrupa Birliği’ne katılım sürecini her aşamada yaşayan ve uyum yasaları ile önemli adımlar atan Türkiye’nin değişmekte olan hukuk sistemi açısından çok önemli olduğu; avukatlara, yargıçlara ve konuyla ilgili herkes büyük yarar sağlayacağı inancındayız.

_