Nüfusunuzun bir bölümünü ulusun organik bir parçası kabul etmiyorsunuz. Aksine varoluşsal bir tehdit olarak algılıyorsunuz. Aynı zamanda demokratik bir devlet olma iddianız da var. Ne yaparsınız? Kurucu ideolojisi Yahudiliği sadece bir din değil bir ulus olarak da tanımlayan İsrail devletinin ilk başvurduğu yöntem, istediği tarz demokratik çoğunluğu tehcirle sağlamak oldu. İsrail 1948’de Filistin topraklarının yüzde 78’ini almıştı. Filistinlilerin Nakba (Felaket) olarak andığı acılı süreçte de, bu topraklar yerleşik nüfusunun yüzde 90’ınından arındırıldı. Kalan Filistinliler içinse, demokratik devletin ilk başta vaad ettiği eşit vatandaşlık kağıt üstünde kaldı; Filistinli azınlık karar alma süreçlerinden dışlandı.  Dr. Erhan Keleşoğlu’nun bu çalışması, İsrailliler ile İsrail yurttaşı Filistinliler arasındaki yurttaşlık ve kimlik gerilimini ele alıyor.  Kitapta Filistinli azınlığın kimliğini, kurumlarını, siyasal kültürünü inşası ve 1948-2000 arası dönemdeki eşitlik arayışı örneklerle anlatılıyor.

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Yurttaşlık ve Kimliğe Genel Bir Bakış
Yurttaşlık
“Yurttaşlık”: Bir Kavramın Tarihsel Macerası
Hukuki Bir Kategori Olarak Yurttaşlık
Ulus Devletin İçerisinde Yurttaşlık
Kimlik
Kolektif Kimlik
Ulusal Kimlik

İKİNCİ BÖLÜM Filistinli Kimliği ve İsrail Yurttaşı Filistinliler
Filistinli Kimliğinin İnşası
1948 Öncesi Dönem
1948-1967 Arası Dönem
1967-1993 Arası Dönem
Silahlı Mücadelenin Sonuçları
1968-1987 Arası Dönemde FKÖ ve Filistin Siyasetinin Seyri
İntifada
İntifada ve Körfez Krizi
1993-2000 Arası Dönem
Madrid’den Oslo’ya
Oslo Süreci
İsrail Yurttaşı Filistinli Kimliğinin İnşası
1948-1966 Arası Dönem
Filistinli Kimliğinin İkincilleşmesi
İsrail Devleti’nin Filistinli Arap Yurttaşlarına Bakışı
Toprak İstimlakları
Kimliğin İnşasında Şairler
Filistinli Yurttaşlar ve Sosyo-Ekonomik Durumları
Kufr Kasım Katliamı
Filistinli Yurttaşlar ve “Ilımlı” Siyaset
Kimliğin İnşasında Başat Bir Aktör: İsrail Komünist Partisi
Bağımsız Arap Siyasal Örgütlenmesinin Öncüsü: El-Ard (Toprak) Hareketi
1967-1993 Arası Dönem
Eğitim Aracılığıyla Yeni Bir Elit Ortaya Çıkıyor
Yevm ül-Ard (Toprak Günü) ve Siyasal Etkisi
Filistin Milliyetçisi Bir Grup: Ebna ül-Beled (Ülkenin Çocukları)
İsrail’de İslâmi Hareket
Siyaset Yapma Kriterleri Üzerine Oydaşma
İsrail Yurttaşı Filistinliler ve Birinci İntifada
1993-2000 Oslo Barış Süreci
İkinci İntifada (El-Aksa İntifadası) ve İsrail Yurttaşı Filistinliler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İsrail’de “Yurttaş” Filistinliler
İsrail’de Yurttaşlık ve Siyasal-Toplumsal Yapı
İsrail’in Siyasal-Toplumsal Yapısına Genel Bakış
Siyonizm ve Toplumsal Strateji
İsrail Demokrasi midir, Etnik Demokrasi mi? Yoksa Etnokrasi mi?
İsrail’de Yurttaşlık Rejiminin Karakteri ve Filistinliler
İsrail Yurttaşlık Hukuku ve Yurttaşlık Kazanım Yolları
Filistinli Yurttaşlar ve Dışlanma
Yasal-Yapısal Boyut
Siyasal Boyut
Sosyo-Ekonomik Boyut
Eğitim

Sonuç

Kaynakça

Dizin

_

Erhan Keleşoğlu

1997 yılında İstanbul Üniversitesi SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış, 1999’da aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2001-2002 yılları arasında Ürdün Hükümeti bursu ile Ürdün Üniversitesi’nde (Amman, Ürdün) araştırmalarda bulunmuş, 2002 yılında “Oslo Sürecinde Filistin’de İktidar ve Muhalefet” adlı çalışmasıyla İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisansını bitirmiştir. 2006’da bir dönem University of Southern California’da (Los Angeles, ABD) konuk araştırmacı olmuştur. 2008 yılında “İsrail Yurttaşı Filistinliler: Yurttaşlık, Kimlik, Siyaset 1948-2000)” başlıklı çalışmasıyla İstanbul Üniversitesi SBF’den doktora derecesi almış, 2009’da yardımcı doçent olarak aynı kurumda ders vermeye başlamıştır. İngilizce ve Arapça bilen Keleşoğlu, Filistin Sorunu, Arap-İsrail Çatışması, İsrail İç Politikası, Ortadoğu Siyaseti ve Türk Dış Politikası alanlarında çalışmaktadır. Halen konuk akademisyen olarak School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London’da (Londra, Birleşik Krallık) araştırmalarını sürdürmektedir.