İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Kültürel Miras ve Müzeler Direktörlüğü tarafından yürütülmekte olup İstanbul Kültür Mirası ve Ekonomisi Envanteri adlı proje kapsamında yayınlanmakta olan bu kitapta, İstanbul kültür ve sanat sektörünün önde gelen kişi ve kurum sözcüleriyle yapılan söyleşiler derleniyor. Kitapta, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti süreci de çeşitli aktörler tarafından değerlendiriliyor. Gösteri sanatlarından geleneksel sanatlara, müzikten yayıncılığa birçok alan için kültür yönetimi ve politikalarını da tartışmaya açan kitap; yöneticilerin, uzmanların ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerine yer veriyor. Çalışmada sektörün önemli mekân ve kurumları hakkında çeşitli bilgiler verilirken, kitabın sonunda okuyuculara tüm bu mekân ve kurumların bir rehberi de sunuluyor.

 

KENT, KÜLTÜR, YÖNETİM, POLİTİKA
Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili: “İstanbul tartışmasız bir kültür başkentidir”

Hüseyin Öztürk: “Amacımız İstanbul’un her köşesinde vatandaşımızı kültür ve sanat ile buluşturmaktır”
İstanbul’da Kültür ve Sanatın Yönetimi ve Gelişmeler
GÖRGÜN TANER
Nevzat Bayhan: “İstanbul’u marka yapan da, yapacak olan da kültür ve sanattır”..
İstanbul’da Kültür ve Sanat Ortamı ve Katılımcılık
GÜRHAN ERTÜRK
Korhan Gümüş: “Siyasetin kültürle karşılaşması, ‘estetize edilmesi’ ya da ‘süslenmesi’ değil,
yeniden biçimlendirilmesidir”
Nuri Çolakoğlu: “Bu şehirde yaşayanlar kendini İstanbullu hissedenler ilk kez İstanbul’u düşünmeye, İstanbul için ne yapılabilir diye kafa yormaya başladılar"
Kültür ve Sanat Politikaları ile Kentsel ve Ulusla Politikalar
SERHAN ADA
İL ÖZEL İDARESİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
HARBİYE KONGRE VADİSİ

GÖRSEL SANATLAR
Beral Madra: “Mevcut sanat ortamı ‘seçkinci’ ve ‘piyasa’ odaklı olup, basın ve medya da özel sektörden yana çalışarak tümü neoliberal kapitalizme hizmet ediyor”
Doğan Paksoy: “Ülkemizde sanat piyasasının sağlam temellere oturmadığı ve bilginin değil
popüler eğilimlerin dikkate alındığı görülmektedir”
Çağdaş Sanat, Devlet ve Sanat Piyasası
BEDRİ BAYKAM - BERNA ERKÜN - MELİK İSKENDER
HÜLYA KÜPÇÜOĞLU - SAFİYE MİNE ERDURAK - MURAT HAVAN
Zeynep Rona: “Sanat arşivinin ayakta kalması, bir bellek olmanın ötesinde öğrencilerin ve araştırmacıların verilere dayalı araştırma yapabilmeleri için çok önemlidir”
DEPO
ALANİstanbul
ARTER

GÖSTERİ SANATLARI
Prof. Dr. Dikmen Gürün: “Devlet bütçesinden kültür ve sanata ayrılan pay giderek azalıyor ve bu da özel tiyatrolara verilen desteği olumsuz yönde etkiliyor”

Beyhan Murphy: “Bağımsız alandaki grupların ve sanatçıların mutlaka desteklenmesi, kaynakların oraya da
aktarılması gerekir ki, tatlı bir rekabet ortamı olsun”

Aysenil Şamlıoğlu: “Bir sanat kurumunun kültürel politika üretebilmesi ve beraberinde sanatsal faaliyet yürütebilmesi de onun tamamen ‘özerkliği’ ile mümkündür”
KADIKÖY BELEDİYESİ SÜREYYA OPERASI
KUMBARACI50

MÜZİK
Bülent Forta: “Dijitalleşme bütün bu yaratıcı endüstrileri hem tehdit ediyor hem de yepyeni fırsatlar yaratıyor”
Cem Mansur: “Müzik dinleyicisine de her şeyi alkışlamaması gerektiğini öğretmemiz gerekir”
Avrupa Kültür Başkenti Bağlamında Müzik Çalışmaları
GARO MAFYAN
Avrupa Kültür Başkenti Kapsamında Klasik Türk Müziği
MEHMET GÜNTEKİN

SİNEMA
Haluk Ünal: “Sinemamızın en zayıf yönü iç pazara endeksli olması ve bunu aşmak için ortak bir iradenin
bulunmamasıdır”

Mehmet Altıoklar: “Büyük zincirler süpermarketlere, hipermarketlere benzer bir yapıya geldiler. Tek tük sinemalar da bakkal konumuna düştüler.”
Sinema Konseyi ve Amaçları
ERDEN KIRAL
EMEK SİNEMASI

KÜLTÜR MİRASI: TAŞINMAZLAR
Prof. Dr. Zeynep Ahunbay: “Yenileme yasaları korumaya büyük bir darbe indirdi diyebiliriz”
İstanbul’un Tarihi Yarımada Yönetim Plan ve Gelişme Süreci
PROF. DR. NURAN ZEREN GÜLERSOY
Prof. Dr. Nur Akın: “Bilimsel gözle bakıldığında İstanbul, özel birikim ve değerlerine uygun bir ciddiyetle
korunmamaktadır
Sevinç Özek Terzi: “Desteklediğimiz projeler
kültürel mirasın korunmasında bir ivme yaratmaktadır”............ 173
EUROPA NOSTRA TÜRKİYE DERNEĞİ............................................... 177

KÜLTÜR MİRASI: MÜZELER, KÜTÜPHANELER VE GELENEKSEL EL SANATLARI
Suay Aksoy: “İnsanlar İstanbul’un tarihinde hiç olmadığı kadar müzeye gitti; çok sayıda geçici sergi ve etkinlik düzenlendi”
Mehmet Manyas - Ümran Yaman: “Nadir eser koleksiyonlarına kültürel miras olarak bakılıyorsa, bu işin yasal sorumluluğunun devlet düzeyinde yürütülmesi gerekir”
Ömer Faruk Şerifoğlu: “İstanbul’u popüler kültüre teslim etmek, İstanbul’la bütünleşmiş sanatları ihmal etmek, özgün üretim biçimlerini yok saymak, bu şehre yapılacak en büyük kötülüklerden biridir”
TOPKAPI KÜLTÜR PARKI: PANORAMA MÜZESİ
TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ
ADALAR MÜZESİ

YAYINCILIK
Tuğrul Paşaoğlu: “Şu anda en önemli sorun ve kısıtlama telif haklarını korumakla yükümlü meslek birliklerinin kaynaklarının yetersizliğidir”
Ali Artun: “Finansın gücünün yükselmesiyle, hayatın finansallaşması sanatı da finansallaştırıyor ve
giderek spekülatif faaliyetlerin nesnesi haline dönüşüyor"
Prof. Dr. İskender Pala: “Kültür ve sanat alanındaki çalışmaların üretici ve uygulayıcıları Sivil Toplum Kuruluşları olmalı, bu süreçte bakanlık veya belediye gibi kamu kuruluşları yalnızca icracı olarak yer almalıdır”

KURUMLAR REHBERİ
Görsel Sanatlar
Gösteri Sanatları ve Müzik
Sinema
Kültür Mirası: Taşınmazlar, Müzeler ve Kütüphaneler
Yayıncılık
Görüşülen Kurum, Kuruluş ve Kişiler
Araştırmacılar
Teşekkür

_