Volkan Yücel, Kahraman’ın Yolculuğu adlı bu çalışmasında, Türkiye’de 90’lı yılların ortasından itibaren sinema ve TV dizilerinde örneklerini görmeye başladığımız “suç draması” türünü sosyolojik arka-planıyla birlikte mercek altına alıyor. Kurtlar Vadisi’nden Deli Yürek’e, Ezel’den Kabadayı’ya, Sessiz Fırtına’dan Adanalı’ya uzanan 2000’li yılların tüm popüler “suç Kahramanlığı” melodramalarını yorumlayan eser;  “90’larda mahalle sorunlarını çözmeye çalışan küçük delikanlıların, 2000’lerde devlet tarafından benimsenen profesyonel katiller haline gelişini” erkeklik temsiliyeti, potansiyeli ve niteliği bağlamında analiz ediyor.  Türk suç draması metinlerindeki cinsî ve politik söylem biçimini irdelemek için diyaloglardan çıkarılmış sözcük setlerinin yıllar içindeki dalgalanmalarını “ulusal güvenlik koşullarıyla” da karşılaştıran yazar, 2000’lerin toplumsal ve siyasal ortamında biçimlenen kavramlara atfedilen “yeni” değerleri ve değişen söylem eğilimlerini ortaya koyuyor. Kitapta; bu dizi ve filmlerin artık kanıksadığımız hatta sevmeye başladığımız kahramanlarının romantik milliyetçi reflekslerinin popüler kültür bağlamında nasıl günlük hayatın bir parçası haline getirilip, sıradanlaştırıldığına da değiniliyor.  Kitabın sonuna eklenen, Türkiye’de 1970 ile 2009 yılları arasında yayınlanmış yerli ve yabancı tüm dizilerin, çizgi filmlerinin, animasyon çalışmalarının, çocuk ve gençlik yapımlarınını orijinal adları, yayın yılları ve kanallarıyla listelendiği bölüm; 2006 ile 2009 arasında çekilmiş tüm yerli filmler ile Türk Erkeklik Literatürü’ne dair dizin de bu alana ilşkin çalışma yapacaklara eşsiz bir kaynak oluşturuyor.

Tablolar ve Grafikler
Kısaltmalar
Teşekkür
Önsöz: “Milli Suç Kahramanlığı”

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Yapısalcı Kahramanlık
Yapısalcı Mitoloji ve Kahramanlık Çalışmaları
Kahramanın Transformasyonları (Arketipler)
Kahraman (Erkek)/Fedakârlık Arketipi
Rehber (İhtiyar Bilge Erkek/Kadın)/Yardım Etme Arketipi
Geçit Gardiyanı/Sınanma Arketipi
Mesajcı/Uyarma Arketipi
Biçimdeğiştiren/Aldatma Arketipi
Gölge/Yok Etme Arketipi
Yancı/Koruma Arketipi
Hileci/Huzurbozma Arketipi
Mitolojik Anlatı Modeli Olarak “Erkeğin Arayış Macerası” Aşamaları

İKİNCİ BÖLÜM Erkeklik İncelemeleri
Kuramsal Erkeklik Çalışmalarının Belirişi
Hegemonik Erkeklik
Erkeklik ve Kahraman
Erkeklik ve Psikanaliz
Erkeklik, Temsil ve İktidar
Erkeklik ve Melodram
Türkiye’de Erkeklik Çalışmaları (1966-2012)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Türk Dizileri ve Suç Kahramanlığının Belirişi
Yeşilçam Bağıyla Gelişen Türk TV’si
Özel Kanalların Taşıdıkları ve 90’larda TV Yapımcılığı
90’larda Suç Kahramanlığının Belirişi - Deli Yürek’le Teatralleşen Suç
2000’lerde Türkiye ve ABD’de Politikkurgu Patlaması
2000’lerin Türk Suç Kahramanlığı Dizi ve Filmleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Suç Kahramanlığı Sentezi
Türk Suç Kahramanlığı Öykü Dünyası Sentezi, Arketip Temsiliyetleri ve Kahraman Anlatısı’yla Karşılaştırılması
Klâsik/Mitolojik Anlatı Formu ve Türk Suç Kahramanlığı Draması Arasındaki Temel Benzerlikler
Kahramanın Ölmesi
Kahramanın Umutsuz Aşkı
Kahramanın Ayartılabilmesi
Mesajcı, Kehanet, Doğaüstü İletişim
Kahraman ve Rehber
Yancılar/Eşlikçi Dostlar
Hileci Eğlencesi ve Tehlikesi
Kötü Adamlar ve Gölge
Metanomik Anlatım
Kahramanın İç ve Dış Çatışması
Kahraman ve Yolculuk Sekansı
Klâsik/Mitolojik Anlatı Formu ve Türk Suç Kahramanlığı Draması Arasındaki Temel Farklar
Kadınların Ezilmesi
Karakterlerin Melodramatikleşmesi
Adalet, Küfür ve Şiddet
Öldürülemeyen Baba ve Kardeş Katli

BEŞİNCİ BÖLÜM Suç Kahramanlığı Kimlik ve Söylemi
2000’lerde Suç Kahramanlığı Zinciri ve Kimlikleri
Suç Dizilerinin Gerçeklik ve Kurgu Karmaşası
Gerçek Kişi ve Olaylara Göndermeler
Etnik, Dinî ve Örfî Bağlantılar
Basına, Halka ve Dünyaya Yansımalar
2000’lerde Suç Kahramanı Söylem Analizi

ALTINCI BÖLÜM Olağanüstü Kahraman

Ekler
EK 1 Yerli/Yabancı Dizi (1970-2009) ve Yerli/Yabancı Çocuk, Gençlik ve Animasyon Dizi (1971-2009) ve Yerli Film (1914-2009) Sayıları
EK 2 Yerli/Yabancı Diziler (1970-2009) ve Yerli/Yabancı Çocuk, Gençlik ve Animasyon Dizileri (1971-2009) ve Yerli Filmler (2006-2009) Dizini
EK 3 Yerli Polis/Suç Dizileri Dizini (1975-2009)
EK 4 Türk Suç Kahraman ve Antikahramanları (1952-2011)
EK 5 Suç Kahramanlığı Yapımları Künyeleri
EK 6 Suç Kahramanlığı Örneklem Özetleri
EK 7 Örneklem Suç Kahramanı Diyalogları
EK 8 Örneklem Suç Kahramanı Diyalog Analizleri
EK 9 Görüşmeler

Kaynakça

Dizin

Eğitimlerim sırasında farklı konuları birleştirme olanağı buldum. Örneğin senaristlik eğitimi alırken astroloji, felsefe eğitimi alırken Paul Ricœur, sosyoloji eğitimi alırken Franco Moretti beni çok etkilemiştir. Tüm bu dairesel öykü anlatma tekniklerini birleştirirken şunu gördüm; hikâyeleri anlatanlar hep erkekler. Öyle ya kadınlara ait bir dünyayı kadın olmadan nasıl anlatabilirsiniz? Ben de hikâyeleri çözümleme çabasının aslında erkekliği çözümlemek olduğunu gördüm.
Volkan Yücel, 11 Ocak 2015, Hürriyet

https://www.haberturk.com/kultur-sanat/haber/1029172-erkek-kahramanlarin-kitabini-yazdi#

Şimdi piyasada izlediğimiz dizilerin birkaçı hariç çoğunu kadınlar yazıyor. Hepsinde yine kadınlar eziliyor, yine kadınlar erkeklerin peşinden koşuyor, yine kadınlar ağlıyor. Kadınlar kadınları mağdur gösteriyor.
Volkan Yücel, 11 Ocak 2015, Yeni Şafak

https://www.yenisafak.com/yenisafakpazar/kahramansiz-kaldik-2062031

Kitabın en can alıcı kısmıysa, suç kahramanlığı dramalarında gerçek hayat ve kurgunun ne denli iç içe olduğunun anlatılması. 11 Eylül’ü yaşayan ABD artık dizi ve filmlerinde Müslüman teröristlerle savaşırken, Susurluk ve derin devletle tanışan Türkiye’den ‘Deli Yürek’ ve ‘Kurtlar Vadisi’ çıkıyor.
Lora Sarı, 19 Aralık 2014, Agos

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/10006/kurtlar-vadisi-aslinda-ne-anlatiyor

_

Volkan Yücel

2004’te Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Bölümü’nü bitirdi. 2006’da İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-TV Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. 2009-2011 arası, the Institute for the Converging Arts & Sciences-Londra’da TÜBİTAK bursiyeri olarak televizyon hikâyeciliği üzerine çalıştı. 2011’de the University of Greenwich Medya, Sanat ve Felsefe Bölümü’nde ikinci bir yüksek lisans yaptı. 2013’te MSGSÜ Sosyoloji Bölümü’nde popüler sinema, diziler ve erkeklik siyaseti üzerine hazırladığı tezle doktor unvanı aldı. Çeşitli gazeteler, yerli/yabancı akademik ve aktüel dergilerde çeviri ve makaleleri yayımlanmıştır. İlk kitabı bir kültür incelemesi olan Pop Lisans’tır (Okuyan Us, 2004). Özneler, Durumlar ve Mekânlar (Bağlam, 2009), Dizim Başladı! Kapat Sonra Anlatırım (h20 Kitap, 2011) ve Bellek İzleri (Kalkedon, 2012) kitaplarında makaleleri yayınlanmıştır. 2013’ten beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar ve Beykent Üniversiteleri Sosyoloji Bölümleri’nde iletişim, sinema ve felsefe dersleri vermektedir. Danışman, senarist ve yazarlık çalışmaları sinema-TV’de öykü, karakter ve zaman kuramları üzerine yoğunlaşır.