1900’lerin başlarında fizik biliminin uzak bir köşesinde doğmuş olan ve enerjinin sonsuz küçüğe kadar bölünebilen büyüklükler yerine sonlu büyüklükte paketler halinde var olduğu düşüncesini ortaya atan kuantum teorisi pek çok zengin metaforu popüler düşünce dünyamıza kazandırmıştır. Kuantum dili ve imgeleri günümüzde sonsuz bir foton akımı misali bizleri bombardımana tutar. Multievrenler, kuantum sıçramaları, paralel evrenler, belirsizlik ilkesi ve Schrödinger’in kedisi gibi terimler, her yeni nesil sanatçı ve yazar tarafından karikatürlerde, filmlerde, kahve fincanlarında, tişörtlerin üzerinde, romanlarda ve felsefede yeniden keşfedilmektedir._x000D_

Bir kuantum sıçraması büyük müdür yoksa küçük müdür? Belirsizlik ilkesi ne kadar belirsizdir? Üstümüze yağan bu kuantum terimleri sadece gösteriş amaçlı üretilen saçma ifadeler midir yoksa düşünce dünyamızda temel bir değişimin işaretçisi midir?

_x000D_
Konusunda öncü olan bu kitapta Robert P. Crease ve Alfred Scharff Goldhaber hepsinde bir gerçeklik payı olduğunu söylüyor. Biri fizikçi ve diğeri felsefeci olan yazarlar sahip oldukları birikimden ve altı yılı aşkın zamandır birlikte verdikleri derslerden istifade ederek kuantumun, bilimsel bir teoriden toplumsal bir anlayışa giden engebeli yolunu ortaya çıkarıyor. Yazarlar, öğrencileri ile beraber, toplumsal tartışmalarda kuantum hakkında atılmış yanlış adımları, yanlış anlaşılmaları, üretilmiş mizahı ve anlamsızlıkları keşfediyor.

Teşekkür
Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Newton Dönemi
Issac Newton
Kuantum Pususu
Büyük Tasarım

İKİNCİ BÖLÜM Pikselli Dünya
Max Planck
İlk Uluslararası İlgi
Teselli Kuantumu
Mac Planck Kuantumu Sunuyor

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kuantum Sıçramaları
Niels Bohr
Sıçramalar, Atlamalar ve Seğirmeler
Artan Semboller
Niels Bohr, Kuantum Sıçramalarını Atomları Hareket Ettirmek İçin Kullanıyor

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Rastgelelik
Yıkıcı Unsurlar
Forman Tezi
Einstein Tanrı'nın Nasıl Zar Attığını Gösteriyor

BEŞİNCİ BÖLÜM Kimlik Meselesi: Henüz Düşmemiş
Bir Kuantum Ayakkabısı
Wolfgang Pauli ve Dışlama İlkesi
Satyendra Nath Bose, Einstein ve Bose-Einstein İstatistiği
Neden Düşmemiş Ayakkabı?
Wolfganf Pauli ve Dışlama İlkesi, Satyendra Bose ve Bozonlar

ALTINCI BÖLÜM Köpek Balıkları ve Kaplanlar: Şizofreni
Kibar Fakat Kararlı Çılgınlar
Heisenberg, Schrödinger ve İkinci Kuantum Bilimsel Devrimi
İrrasyonel Büyüklük
Erwin Schrödinger'in Haritası / Werner Heisenberg'in Haritası

YEDİNCİ BÖLÜM Belirsizlik
Arthur Eddington
Bridgman
Çok Şekilli Mecazlar
Kesin Tespit Edilemezlik
Gözlemci Etkisi
Sanat ve Beşeri Bilimlerin Özgürleşmesi
Tanrı’nın Varlığı
Belirsizlik İlkesi

SEKİZİNCİ BÖLÜM Kırılmış Gerçeklik: Kübizm ve Tamamlayıcılık
Şizofreniyi Resmetmek
Karşılama
Tamamlayıcılık, Nesnellik ve Çift Yarık Deneyi

DOKUZUNCU BÖLÜM Zar Atmak Yok!
Asla
Muhalif Einstein
Gerçeğe Dönüş
Grup Yorumu
Foton Kutusu Deneyi
EPR Makalesi
Gece Düşünceleri
Fedakârlık
John Bell ve Teoremi

ONUNCU BÖLÜM Schrödinger’in Kedisi
Schrödinger’in Kedisi
Sınır Savaşı

ON BİRİNCİ BÖLÜM Tavşan Deliği: Paralel Dünyalara Susamak
Everett’in Çılgın Düşüncesi
Şizofreninin İntikamı
Kurgusal Olarak Cazip
Cazibe
Multievrenler

ON İKİNCİ BÖLÜM Fiziği Kurtarmak
Kuantum Mistisizmi
Neyin Yaygarası?

SONUÇ Şimdiki Dönem

Dizin

Bu eser kuantum teorisinin en büyüleyici kavramlarına yönelik yaşam ve yaşam sonrası etkileyici bir yolculuk.
David Kaiser, MIT

Keyif verici ve sade… Kitap, kuantum teorisinin kavramlarına iyi bir giriş görevi görüyor ve insanlığın kültürüyle bilimin nasıl birbirlerine bağlı olduğunu anlamaya yardımcı oluyor.
Thiago Hartz, Physics Today

_

Alfred S. Goldhaber

Stony Brook Üniversitesi’nde Yang Teorik Fizik Enstitüsü’nde profesördür ve Amerikan Fizik Topluluğu’nun üyesidir. Manyetik monopoller, temel parçacıklar, atom çekirdeği, katı hal fiziği, astrofizik ve kozmoloji alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Fizikte belli araştırma konuları ile ilgili çok sayıda değerlendirme makaleleri kaleme almıştır. Robert Crease ile beraber hazırladığı “Kuantum Dönemi” dersinin yanı sıra lisans öğrencileri için “Kuantum Mekâniğinin Fiziksel ve Matematiksel Temelleri” isimli bir ders hazırladı. “Amepere, Faraday ve Temel Fiziğin Nasılları” ve “Radikal Einstein’a Kıyasla Muhafazakâr Einstein” verdiği genel seminerler arasındadır.


Robert P. Crease

Stony Brook Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde profesörüdür. Physics in Perspective dergisinin baş editörlerinden biridir ve Physics World dergisinde “Critical Point” isimli aylık köşe yazıları yazmaktadır. Londra Fizik Enstitüsü’nün (IOP) ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Amerikan Fizik Topluluğu’nun (APS) üyesidir. Başlıca eserleri arasında şunlar yer almaktadır: World in the Balance: The Historic Quest for an Absolute System of Measurement, The Great Equations: Breakthroughs in Science from Pythagoras to Heisenberg ve The Prism and the Pendulum: The Ten Most Beautiful Experiments in Science. Çeşitli yazıları The Atlantic Monthly, The New York Times, The Wall Street Journal, Science, New Scientist ve diğer akademik ve popüler yayınlarda yer almıştır.