This collection of papers by İlber Ortaylı mainly deals with the political, economic, social and cultural transformations which the Ottoman Empire has undergone in its last centuries.

 

Foreword

Ottoman Millets’

1 Ottoman Jewry and the Turkish Language

2 The Ottoman Millet System and it’s Social Dimensions

3 Ottomanism and Zionism During the Second Constitutional Period, 1908-1915

4 The Greeks and Ottoman Administration Duringthe Tanzimat Period

5 From the Ottoman Experiment in Local Government to the First Constitutional Parliament of 1876-77

Historiography

6 Basic Trends in Ottoman Turkish Historiography

7 The Archives of Russia and Ottoman History

Modernization

8 The Ottoman Empire at the end of the Seventeenth Century

9 The Problem of Nationalities in the Ottoman Empire Following the Second Siege of Vienna

10 Ottoman-Habsburg Relations 1740-1777, and Structural Changes in the International Affairs of the Ottoman State

Provinces

11 The Port Cities in the Arab Provinces of the Ottoman Empire

12 Ioanina and its Port-Town Preveza in the Late Ottoman Empire (1864-1895)

Family

13 The Family in Ottoman Society
14 Ottoman Family Law and the State in the Nineteenth Century

15 Some Notes on Modern Turkish Historical Drama

Russia and Turkey

16 Reports and Considerations of Ismail Bey Gasprinskii in Tercüman on Central Asia

17 Suleiman and Ivan: Two Autocrats of Eastern Europe

18 Reforms of Petrine Russia and the Ottoman Mind

Index

_

İlber Ortaylı

Prof. Dr. İlber ORTAYLI 1947 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1969) ile Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Chicago Üniversitesi’nde master çalışmasını Prof. Halil İnalcık ile yaptı. “Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler” adlı tezi ile doktor, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu” adlı çalışmasıyla doçent oldu. Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova’da misafir profesör olarak ders verdi, Roma, Sofya, Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde seminerler ve konferanslar verdi. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde Osmanlı tarihinin 16. ve 19. yüzyılı ve Rusya tarihiye ilgili makaleler yayınladı. 1989-2002 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmış, 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi anabilim dalı başkanı olmuştur. Topkapı Sarayı Müzesi’nin 2005-2012 yılları arasında başkanlığını yaptı. Halen Milli Saraylar Bilim Kurulu Başkanı’dır.