İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü ve üniversitenin Edebiyat Kulübü tarafından çıkartılan Parşömen dergisi Türk ve dünya edebiyatına bir bütün olarak farklı bir perspektiften bakmaya çalışarak, Türkiye’deki edebiyat araştırmalarına katkıda bulunmayı hedefliyor.İnternet, yeni edebi türleri, yeni okuma alışkanlıklarını, yeni yazar tipini, yeni ve herkese açık bir yayıncılık anlayışını, yeni bir dili, yeni bir okuyucu profilini, internet, siber uzayda yeni bir edebiyatı müjdeliyor. Ufukta bir yerlerde siber edebiyat görünüyor. Bu sayımızı bu sebeple siber edebiyata ayırdık.

_