Otizm ve erken çocukluktaki psikotik süreçlerle çalışmak için anne-çocuk birimini olabilecek en erken zamanda psikanalitik tedaviye almayı öneren Bianca Lechevalier; kitap boyunca seans notlarını da dâhil ettiği detaylı anlatımıyla bize yeni olasılıkların kapısını açıyor. Gelişime kapalı olacağı düşünülen bu patolojilerde tedaviye olabildiğince erken başlamanın, anne ve bebeği ya da çocuğu birlikte dâhil etmenin, seans sıklığının ve tedavinin olabildiğince uzun sürmesinin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Beden ve ruhsallık, aktarım ve karşıaktarımlar, nesillerarası iletimler matrisinde, bizi, bilinçdışının ve söz öncesinin bütün derinliğiyle çalışmalarının içine alıyor. Bazı vakalarda yetişkinliğe kadar takip edebildiği durumlarda, bu erken dönem başlayan yoğun çalışmaların nasıl iç dünyayı canlandırdığını, patolojinin donmasındansa yaratıcı süreçlerin öne geçebildiğini, değişimi gösteriyor. Psikanalizin esaslarıyla bu anne-çocuk terapilerinin nasıl iç içe geçtiğini kuramsal olarak işliyor. Ve bu kuramsal ve klinik anlatının içinden yaşam süreçlerine dair umudu yeşertiyor.

Önsöz
Bernard Golse
Giriş
1 Anne-Çocuk Psikoterapisi: Bağ Psikoterapisi?
Birkaç Önemli Tarihsel Nokta
Alice Girard Doumic ile 1950’li Yıllar: Anne-Bebek Psikoterapisinin Uyarım Kalkanlı Kapsayıcı İşlevi. Annenin Mevcudiyetinde Gerilemenin ve Anne ve Çocuk İçin Söze Dökmenin Önemi
1970’li Yıllarda Winnicott, Kendisinin de Mensup Olduğu, Geçiş Alanı İçerisinde Bilinç Öncesinde Çalışarak Anne-Bebek Görüşmelerine Daha Yakın Bir Uygulama Sundu
Kleincı ve Klein Sonrası Kavramlaştırmaların Yardımı ile Erken Dönem Kaygılarına Psikanalitik Yaklaşım
1990’lı Yılların Nesillerarası Özdeşleşim Aktarımı Mekanizmaları Anlayışı
Kısa Terapiler Bu Son Senelerde Oldukça Gelişmiştir
Kısa Terapi Seanslarına Babanın Giderek Daha Fazla Dâhil Edilmesi (S. Lebovici, R. Debray, A. Watillon, P. Barrows, vb.)
Bebek, Kabiliyetleri ve Gelişimi Hakkında Sürekli Değişikliğe Uğrayan Katkılar
Bu Kavramlaştırma, J. Puget, D. Maldavsky, C. Roitman Gibi Arjantinli Meslektaşların Kavramlarına Katılmaktadır
2 Joëlle: Yitirilmiş ve Yeniden Bulunmuş Ağız
Joëlle’in Hikâyesi
Joëlle’in İlk Gelişim Dönemi
Hastanede Yatışı Süresince Klinik Durum
28 Ekim 1976 İlk Görüşme
1977 Şubat’ından 1980 Temmuz’una Joëlle’in Psikoterapisi
Şubat 1977’den Kasım 1977’ye Gelişim
“Kadının Sineği”: Kasım 1977
İlaçların Kesilmesi
1980’de Okulun Son Üç Ayı Boyunca Seanslar
Joëlle 11 Yaşında
Yorumlar
Çocuğun Aktarımının Analizi ve Anne-Çocuk Terapisi
Joëlle’in ve Annesinin Stomatiti ve J.’nin Kendisi ve Annesi İçin Ölüm Korkusu
Hayır ve Evet
Analitik Sürecin Evrimi
Bir Kapsayıcı ve Cinsel Süs Olarak Bilezik
Su Oyunları ve Yitirilmiş Memeyle Yeniden Buluşma
Devrilmiş Çöp Kutusu. “Tuvalet-Meme” İşlevi
Geri Verilen Bileklik - Depresif Konum - Sütten Kesme Süreci
Bedensel Tezahürler
Erinlik Öncesi Dönem
3 Sandrine: Bir Başarısızlık Vakayinamesi
Ocak 1981’de Her İki Ebeveynle Yapılan İlk Görüşme
İlk Seans: 2 Nisan 1981
23 Nisan 1981
27 Nisan 1981
30 Nisan 1981
Temmuz’daki Uzun Tatile Kadar
Uzun Tatil Sırasında İki Aylık Ara
Tatilden Dönüş
14 ve 17 Eylül
24 Eylül
Sonraki Seanslar
Sonraki Haftalar
Noel Tatili Bir Felakettir
Tekrar Haftada Üç Seans Ritmine Dönüyoruz
28 Ocak 1982 Seansı
Mart 1982
1 Nisan 1982, Okula Kabul Edildiğini Öğreniyorum
Annenin Terapi Odasından Çıkışı: Mayıs 1982
24 Ocak 1983
27 Ocak
Mart Ayı, Tatilden Önce
8 Eylül 1983
Ocak 1984’den İtibaren
1984 Şubat Başı
27 Şubat 1984
5 Mart 1984
Haziran 1984’ten Ocak 1986’ya
Ocak 1986
Sonbahar 1986
4 Beyincik Anomalili Çocukluk Çağı Otizmi Psikoterapisi
Beyincik ve Otizmin Oluşumu
Martine’in Tedavisi
Çoklu Duyumsallık İçinde Nesneyle Yeniden Buluşma
Babayla Olan Bağ
Aynanın İçindeki Büyükanne
Düşme Kaygıları
Yansıtmaların ve Acının İfadesi
İlerlemelerin Yavaşlığı
Küçük Şeytan
Öznenin Doğumu
“Düşüyorum, Düşüyorum, Ölüyorum”
Çocuğun Tek Başına Psikoterapisi. Simgeleştirme Kapasitelerinin Gelişimi
Aynadaki Gülümsemesi
Analiz Sonundaki Ayrılığa Doğru. İçsel Nesnelerin ve Depresyonun İşlenmesi
Sonrasında
Haziran 2002
Tartışma
Beyincik Anomalileri
Tedavinin Dinamiği
5 Ağır Uykusuzluklar ve Depresyon Seviyeleri Üzerine Bazı Görüşler
Birincil Sahneden Dışlanma Duygusuna Bağlı Depresyon
Birincil Depresyon Kaygılarıyla İlgili Olarak Erken Dönem Uykusuzlukları
6 Anne-Çocuk Psikanalitik Tedavisi ve Bedenselleştirmeler
Psikosomatik Tezahürler Sırasında Aktarıma Bağlı Karşıaktarımsal Sorunlar
Analistin Suçluluğu
Çocuk Tarafından Zihinselleştirilememiş Duygusal Deneyimler
Anlam Arayışı
Depresyonun Önemi
Namevcut Nesne Tarafından Yapılan Zulüm
Depresif ve Zulmedici Kaygılar
Bedenselleştirme
Anal Erotizm ve Simgesel Düşüncenin Örgütlenmesi
Tedavi Tekniği ve Gelişimi
7 Psikanalitik Bebek Gözleminin Anne-Çocuk Terapisti Formasyonuna Katkısı
Birkaç Örnekle Açıklamak İstiyorum
Birkaç Yorum
Bir Anne-Bebek Psikoterapisinden Ne Tür Farkları Oldu?
Sonuç Olarak
Sonuç Olarak: İçsel Nesnelerin Uğradıkları Değişimler
Çocuk Otizmlerinin Psikanalitik Tedavisi: Yetişkin Bireyin Ortaya Çıkışı ve Yaşamı
Tedavinin Düzenlenmesine Yönelik Şartlar
Analitik Psikoterapinin Uygulamasında Erkenlik
Tedavi Edenlerin Koordinasyonu
Ailenin Ele Alınması ve Terapötik İşbirliği
Yoğun Erken Dönem Anne-Çocuk Analitik Psikoterapileri
Tedavinin Titizliği
Otistik Kişilerde Varoluşsal Endişelere Yaklaşımda Özellikler
Analitik Tedavi Görmüş, Eskiden Otistik Olan Bazı Ergenlerin ve Yetişkinlerin Ruhsal Yaşamı Üzerine Birkaç Görüş
Bellek Sorunsalı
Nevrotik Örgütlenme Mümkün müdür?
Olumsuz Organik Sekeller?
Aşk Hayatı ve Sevme Kapasitesi
Bireysel Düşünce Özgürlüğünün Hazzı ve Artistik Yüceltmeye Geçiş
Türkçe Baskıya Ek Psikanaliz ve Divan: Ergen Analizinde Divan’ın Yeri
Sezai Halifeoğlu
Psikanaliz ve Divan
Önce Divan’ı İlk Kullananın Sözleri
Psikanalizde Divan’ın Yeri ve Anlamı
Divan Kullanımı Şart mı?
İlk Önce Divan Vardı
Divan’ın İşlevi
Sonuç Olarak
Ergen Analizinde Divanın Yeri
Anne-Çocuk Analizinin Düşündürdükleri
Ergen Analizine Dair Bazı Düşünceler
Ergenlik ve Divan
Ergenlikte Divan Kullanımına Karşı Eleştiriler
Ergen Analizinde Divan Kullanımına Direncin Nedenleri
O Hâlde Ergen Analizinde Neden Divan?
Sonuç Olarak
Kaynakça
İsim Dizini
Kavram Dizini

Bianca Lechevalier’ye, sirenlerin bizi böylesine baştan çıkarmaya çalıştığı bir dönemde, bize bu gerçek düşünce ve uygulama hazinesini hediye ettiği için teşekkürler! Eğer terapist veya analist bedene yönelik yeterli bir meraka sahipse ve eğer onu kendi karşıaktarımlarının analizine özenle dâhil edebilirlerse, beden, tedavinin önünde bir engel oluşturmaz; aksine işleme zincirinin temel halkalarından biri olur. Eğer terapist veya analist kısa müdahalelerin aldatıcı çağrısına karşı koyma gücüne sahipse tedavinin yoğunluğu ve süresi ölçülemez bir değere sahip olur.
Bernard Golse

Bianca Lechevalier’nin anavatanı ve çocukluğuyla olan özlem dolu kuvvetli bağı, psikanaliz aracılığıyla (bu kez bir tedavi yöntemi olarak kullanımıyla değil), psikanalizin yeni bir coğrafyaya aktarımı-taşınması görevi ile farklı bir boyut kazanmıştır. Annenin çocuğuna dair düşlemsel çalışmasının yeniden canlanması ve çocuğunun bir özne olarak keşfini hedefleyen anne-çocuk bağının tedavisi bu kez başka bir düzlemde gerçekleşmiştir. Bianca Lechevalier’nin anavatanı, sonraki kuşaktan çocukları aracılığıyla, evladı Bianca’yı keşfetmiş ve onunla kendilerini hem psikanalist hem de birey olarak özneleştiren bağlarını kurmuştur.
Sezai Halifeoğlu

_

Bianca Lechevalier

Çocuk, ergen ve erişkin psikanalisti ve psikiyatristtir. Paris Psikanaliz Cemiyeti (SPP) asil üyesi, IPA eğitim analistidir. Paris Tıp Fakültesi eski klinik şefi, Caen Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı üniversitenin Çocuk Psikopedagojik Rehberlik Merkezi eski şefidir. 2003 yılında Frances Tustin Ödülü’nü almıştır. 1965 yılından bu yana otizm tanılı çocuklarla psikanaliz tedavisi sürdürmektedir. Psikosomatik, otizm, rüya konularında ve Yahudi soykırımından kurtulanların çocukları ve torunları üzerine İngilizce ve Fransızca çok sayıda makalesi, kitap bölümleri ve dört kitabı bulunmaktadır: Nörolog olan eşiyle diyologlarını kaleme aldıkları Le corps et le sense (1968); Les Contes et la Psychanalyse (2001); Traitement psychanalytique mère- enfant (2004) ve Le Souffle de l’Existence (2016).