1- The International Journal of Psychoanalysis’in Yüz Yılı
Dana Birksted-Breen

2- Sanrı ve Onarım
Catalina Bronstein

3- Halüsinoz ve Hayalleme: Alice’in Ruhsal Acısı ve Bu Acının Analiz Odasındaki Dönüşümleri
Maria Grazia Oldoini

4- Evelyne Kestemberg’in Düşüncesinin Günümüzde Geçerliliği
Antoine Nastasi
5- Psikozun Psikanalizinde Beden-Zihin Sınırındaki Mikrosüreçler
Uta Karacaoğlan – Riccardo Lombardi

6- Geçici Kimlikler: Trans Kimlikler Üzerine Bazı Psikanalitik Düşünceler
Alessandra Lemma

7- Melanie Klein’ın Teknik Üzerine Seminerleri: Duyguların Dönüşü
Jean-Michel Quinodoz

8- Michel Fain’e Göre Zihinselleştirme ve Edilgenlik
Marilia Aisenstein – Marina Papageorgiou

9- Gerçek Duygusu: Winnicott’un “Bazı KarşıtlıklarıÇalışmaya Yol Açan İletişim Kurma ve Kurmama”Makalesi Üzerine
Thomas H. Ogden

10- Travma ve Oidipus’un Gerçeğe Uyanışı
John Steiner

11- Xavier Dolan Sinemasında Ensestsi
Bella Habip

_