Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2019’un ana temasını “Psikoz” olarak belirledik. 2019 derlemesinin psikoza dair bazı kuramsal ve klinik meseleler üzerinde düşünmeye alan açacağını umuyoruz: Örneğin, Freud’dan günümüze gelişen kuramsal ve klinik kavramlaştırmaların ışığında psikotik işleyişi nasıl anlayabiliriz? Farklı seviyelerdeki simgesel bozukluklara işaret eden farklı psikoz süreçleri nasıl ele alınabilir? Farklı kavramlaştırmaların yol açtığı teknik farklılıklar nelerdir? Seçkide ayrıca The International Journal of Psychoanalysis’in (Uluslararası Psikanaliz Dergisi) tarihçesi, trans kimlikler, psikanaliz kuramı ve tekniği, travma gibi temalara odaklanan makalelere ve bir film analizine de yer verdik.

Psikanaliz alanının bugün dünya çapında en köklü ve en kapsamlı hakemli bilimsel dergisi olan The International Journal of Psychoanalysis (IJP) 1920’de Sigmund Freud’un teşvikiyle Ernest Jones tarafından kuruldu. IJP’nin geçmiş bir yıl içinde çıkmış makalelerinden derlenen Uluslararası Psikanaliz Yıllığı uluslararası psikanaliz camiasında yürütülen güncel tartışmaları, çağdaş klinik deneyimi, kuramsal ve teknik birikimi okurlara Türkçe olarak ulaştırmayı amaçlıyor. Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, psikanalist Melis Tanık Sivri editörlüğünde, Psike İstanbul üyesi psikanalistlerden oluşan yayın kurulu tarafından hazırlanıyor.

Sunuş
Melis Tanık Sivri

1- The International Journal of Psychoanalysis’in Yüz Yılı
Dana Birksted-Breen

2- Sanrı ve Onarım
Catalina Bronstein

3- Halüsinoz ve Hayalleme: Alice’in Ruhsal Acısı ve Bu Acının Analiz Odasındaki Dönüşümleri
Maria Grazia Oldoini

4- Evelyne Kestemberg’in Düşüncesinin Günümüzde Geçerliliği
Antoine Nastasi

5- Psikozun Psikanalizinde Beden-Zihin Sınırındaki Mikrosüreçler
Uta Karacaoğlan - Riccardo Lombardi

6- Geçici Kimlikler: Trans Kimlikler Üzerine Bazı Psikanalitik Düşünceler
Alessandra Lemma

7- Melanie Klein’ın Teknik Üzerine Seminerleri: Duyguların Dönüşü
Jean-Michel Quinodoz

8- Michel Fain’e Göre Zihinselleştirme ve Edilgenlik
Marilia Aisenstein - Marina Papageorgiou

9- Gerçek Duygusu: Winnicott’un “Bazı KarşıtlıklarıÇalışmaya Yol Açan İletişim Kurma ve Kurmama”Makalesi Üzerine
Thomas H. Ogden

10- Travma ve Oidipus’un Gerçeğe Uyanışı
John Steiner

11- Xavier Dolan Sinemasında Ensestsi
Bella Habip

_