20. yüzyıl, fiziksel evrenin gerçekliği anlayışımızda iki büyük devrimi beraberinde getirdi. Rölativite ve kuantum teorisi olarak bilinen bu devrimler, fiziksel gerçekliğin temeline inerek, zaman, mekan ve neden-sonuç ilişkisi gibi kabul görmüş kavramları tamamen değiştirdi. Artık gelinen noktada bilim, evrenin gerçekliğini bu iki büyük teorinin ışığında açıklamaktadır. ABD’de Massachusetts’te GE (General Electric) Aviation jet mühendisliği merkezinde uzman olarak çalışan Vural Arı’nın bu kitabı, bu alanda kaleme alınmış nadir Türkçe eserlerden biri  ve fiziksel dünya ile ilgili kabullerimize ve felsefi düşüncelerimize radikal yenilikler getiren bu teorileri kolay anlaşılır bir dille anlatıyor.

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Evreni Algılamak
Klasik Dünya Görüşü
Çerçeveler
Her Yerde ve Her Şeyde Karşımıza Çıkan Tek Şey
Farklı Bir Bakış Açısı
Doğa Kanunları Her Zaman Geçerli midir?
İçi Boş Zaman

İKİNCİ BÖLÜM Işığın Doğasında Saklı Gerçekler
Dedikodudan Daha Hızlı Yayılan Tek Şey
Işığın Hareketini Anlamak
Maddenin İçindeki Hayalet
Boşluğun Özü
Başarısızlıkla Sonuçlanmış En Ünlü Deney

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Rölativisttik Gerçeklik
Değişen Zaman
Anlar Arasındaki İlişki
Zamanın Aynadaki Görüntüsü
Değişen Mekân
Parçaları Birleştirmek
Müon Yağmuru

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Uzay-Zaman Dokusu
Yaşınızı Soran Uzaylıya Cevap
Uzay-Zaman Aralığında Dünya Çizgimiz
Erişilmez Bölge
Geçmiş ve Geleceğin Anlamı
Tüm Zamanların En Ünlü Denklemi

BEŞİNCİ BÖLÜM Özel Teoriden Genel Teoriye
Eşitlik Prensibi
Yeni Kimlik
Eğimli Uzay-Zaman
Düşen Işık
Kozmik Sansür
Sürüklenen ve Dalgalanan Evren

ALTINCI BÖLÜM Evrenin Doğuşu ve Evrimi
Kozmolojinin Temel Sorusu
İki Evren
Hangi Big Bang?
Kozmik Enflasyon
Evrenin Geleceği
Görünen Evrenin Ötesi

YEDİNCİ BÖLÜM Evrenin Kuantum Gerçekliği
Kuantum Devrimi
Boşluktan Evren Yaratmak
Multievren
Evreni Ölçen Kim?
Kuantum Gerçekliği Ne Kadar Gerçek?
Kuantum Paralel Evrenler

_

Vural Arı

1974’te Almanya’da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Almanya’da, orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği’nden mezun olup lisansüstü eğitimini Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. 2001 yılında ABD’ye giderek profesyonel yaşamına burada devam etti. O tarihten bu yana uzay-havacılık, ileri materyal teknolojileri ve hibrit taşıt teknolojilerinde araştırma-geliştirme ve tasarım projelerinde görev yaptı. Avrupa, Amerika, Çin ve Japonya’da yayınlanmış çok sayıda patent ve araştırma makalesine imza attı. Halen Massachusetts eyaletinde bulunan ve uzay-havacılık alanında dünyanın en önde gelen kuruluşlarından olan GE (General Electric) Aviation Jet Mühendisliği merkezinde çalışmalarına devam ediyor.