Bu kitabın içeriği İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki KPY’nin Yerel Kültür Politikaları için Stratejiler projesi dahilinde edindiği bilgi ve saha deneyimine dayanıyor. Kentlerin yaratıcı potansiyeline odaklanan proje Kars, Antakya ve Çanakkale’de uzun vadeli stratejik kültürel gelişme süreçlerini desteklemeklemeyi hedeflemişti. Türkiye çapında kültürel gelişmenin yerel düzlemdeki iyi örneklerini önplana çıkaran derlemede, dünya çapında yerel kültürel gelişimin teorik çerçevesine dair temel metinler de yer alıyor.

Giriş
Türkiye’de Yerel Kültür Politikaları Üzerine

I. BÖLÜM
Kültür Politikaları, Sürdürülebilirlik ve Katılım Üzerine
1. Kültür ve İnsan Hakları
2. Kültür ve İnsani Gelişme
3. Haklardan Politikalara
4. Kültür, Sürdürülebilirliğin Dördüncü Dayanağı
5. Küreselleşme ve Kültür Politikaları
6. Küreselleşme, Kentler ve Kültür
7. Kentleri Küresel Düzeyde Birleştirmek
8. Kültür için Gündem
9. Politika Geliştirmede Vatandaş Katılımı
10. Kurumsal Yenilenme ve Vatandaşlık

II. BÖLÜM
Kentlerde Kültür Politikası Geliştirme
Adımlar, Pratik Öneriler ve Örnekler
1. Kenti Tanımak
2. Kentlileri Tanımak
3. Kent Çözümlemesi
4. Kent için Hedefler
5. Kent Eylem Planı
6. Program, Proje ve Etkinlikler
7. Değerlendirme
Kaynaklar
1. Yazarlar ve Katkıda Bulunanlar
2. Okuma Listesi
3. Yasalar
Index

_