Arama sonuçları: Göç Çalışmaları

%25 İNDİRİM
Card image cap

AB İle Müzakerelerin El Kitabı: Ne Bekliyoruz? Ne Olacak?

...de içine alacak şekilde genişletilmesinin sonuçları analiz edilmektedir. Ayrıca, Avrupa kamuoyunun Türkiye’yi nasıl gördüğü değerlendirilerek, Avrupa’nın Türkiye’nin maliyeti ile Türkiye’den olabilecek göç ile ilgili endişeleri bilimsel veriler ışığında incelenmektedir. Din... Detay

%25 İNDİRİM
Card image cap

Uluslararası Emek Göçü

Küreselleşmeyle birlikte sermayenin ulusal sınırlar tarafından kısıtlanmaksızın hareketlenmesi, dünya nüfusunun iktisadi göçe yönelmesini de beraberinde getirmiştir. Ancak sermayeye açık olan sınırlar insan göçüne aynı açıklığı sağlamamaktadır. Bu da, emek göçünün... Detay

%25 İNDİRİM
Card image cap

Uluslararası İlişkilerde Güvenlik

...göç, terörizm, çevre ve barış inşası gibi güvenlik konuları, yine kitabın amacıyla bağıntılı olarak farklı perspektiflerden incelenmiştir. Elinizdeki kitap, akademisyenler için güvenlik konularında kullanabilecekleri bir başvuru kitabı, güvenlik meseleleriyle ilgilenen... Detay

 120,00  90,00

%25 İNDİRİM
Card image cap

Almanya’da “Hayali Türkiye”nin Müziği

Kendisi de bir etno-müzikolog olan Martin Greve, altı yılı aşkın bir süre içinde çok boyutlu araştırmalar yaparak yazdığı eserinde, Almanya’da yaşayan Türkiye’li göçmenlerin yaratmış olduğu müzik yaşamını tüm boyutlarıyla ele... Detay

 78,00  58,50

%25 İNDİRİM
Card image cap

Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum

Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, 2014’de henüz Türkiye’deki sayıları 1 milyon 650 bin olan ve “geçici” oldukları düşünülen Suriyeli sığınmacılar konusunu, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi-HUGO adına, hem... Detay

 42,00  31,50

%25 İNDİRİM
Card image cap

Dünden Bugüne Türkiye: Tarih, Politika, Toplum ve Kültür

...sistemden siyasal kültüre, din ve siyasete, Kürtlere, Avrupa Birliği ilişkilerine, kadınların ve gençliğin sorunlarına, azınlıklara, çevre sorunlarından, nüfus ve göç hareketlerine, kentleşmeden sanayi, istihdam ve yoksullaşmaya, edebiyattan, sinema, müzik ve... Detay

 95,00  71,25

%25 İNDİRİM
Card image cap

Türkiye Ekonomisi: Gülten Kazgan’a Armağan

Bu kitap, yıllarını iktisat bilimine vermiş, bu alanda değerli çalışmaları olan, binlerce öğrenci yetiştirmiş, sayısız makale ve kitap yayımlamış iktisat profesörü Gülten Kazgan’a adanmış bir armağan kitabıdır. Çalışmanın tematik ağırlığını... Detay

 22,22  16,67

%25 İNDİRİM
Card image cap

21. Yüzyılda Milliyetçilik

...tartışmalar, dünyadaki somut sorunları ele alabilmek için yeni bakış açılarına ihtiyaç duyuyor._x000D_ _x000D_ 21. Yüzyılda Milliyetçilik farklı bakış açılarına sahip akademisyenlerin milliyetçilik üzerine çalışmalarını bir araya getiriyor. Farklı soruların sorulduğu... Detay

%25 İNDİRİM
Card image cap

21. Yüzyılda Siber Güvenlik

_x000D_ _x000D_ Güvenlik Çalışmaları Dizisinin yedinci kitabı, her geçen gün daha fazla önem kazanan siber güvenlik kavramının gelişimini ve geldiği noktayı ele alıyor. Doç. Dr. Salih Bıçakçı tarafından hazırlanan çalışmada... Detay