Hukuk

56 sonuçtan 17-32 arası gösteriliyor

İndirim!
%25 İNDİRİM
Card image cap

Bütçe Hukuku

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Sayıştay Eski Başkan Prof. Dr. M. Kâmil Mutluer, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Maliye Bakanlığı Eski… Detay

 29,63  22,22

İndirim!
%25 İNDİRİM
Card image cap

Demokratikleşme Sürecinde Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 1982 tarihli Anayasası, 12 Eylül 1980’de Türk Silahlı Kuvvetleri adına yönetime el koyan Milli Güvenlik Konseyi’nin de içinde yer aldığı bir kurucu… Detay

 27,78  20,84

İndirim!
%25 İNDİRİM
Card image cap

Eşitsiz Bir Toplumda Çocukluk

Kitabın amacı, çocukların ‘iyi olma hali’ yaklaşımı çerçevesinde yaşam hakkı başta olmak üzere tüm haklarını sağlamanın toplumun en temel görevi olduğu fikrini vurgulamak. 18 aylık… Detay

 32,41  24,31

İndirim!
%25 İNDİRİM
Card image cap

Foucault, İktidar ve Hukuk: Modern Hukukun Soybilimi

Ölümünden sonra, farklı çalışma alanlarında kendisine en çok atıf yapılan 20. yüzyıl düşünürlerinden olan Michel Foucault’nun eserlerinin hukuk alanına izdüşümleri, ülkemizde ilk kez bu denli kapsamlı bir… Detay

 32,41  24,31

İndirim!
%25 İNDİRİM
Card image cap

Genel Kamu Hukuku: Devlet (18. – 20. Yüzyıl)

Prof. Dr. Rona Aybay öğretim üyesi, uluslararası yargıç, avukat olarak olarak edindiği birikimlerin ve hukukun çeşitli alanlarında uzun yıllar yaptığı hizmetlerde edinilmiş deneyimlerin yeni bir… Detay

 22,22  16,67

İndirim!
%25 İNDİRİM
Card image cap

Gönüllü Emeği ve İş Hukuku

Modern toplumların önemli bir özelliği olarak kabul edilen gönüllülük, hukuken bireylerin ifade ve örgütlenme özgürlüğünün yansımalarından biri olup, demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Günümüzde gönüllü çalışma… Detay

 16,67  12,50

İndirim!
%25 İNDİRİM
Card image cap

Hukuk Sosyolojisi

Modern sosyolojik düşünce, bireyin toplumsal koşullar içinde biçimlenen hareketlerini, bunların gerçekleşmesine dair imkân ve imkânsızlıklar araştırırken; siyasi iktidarın baskısı altında kalan kişinin farklılaşan işlev ve… Detay

 48,00  36,00

İndirim!
%25 İNDİRİM
Card image cap

Hukuka Giriş

Prof. Dr. Aydın Aybay ile Prof. Dr. Rona Aybay’ın birlikte kaleme aldıkları ve yıllardır çeşitli üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan Hukuka Giriş, aynı konuda yapılmış… Detay

 55,00  41,25

İndirim!
%25 İNDİRİM
Card image cap

İnsan Hakları Hukuku

Dinamik bir kavram olan İnsan Haklarının kapsamı, bir yandan kabul edilen yeni uluslararası sözleşmeler gibi belgelerle genişlemekte; öte yandan da başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi… Detay

 30,00  22,50

İndirim!
%25 İNDİRİM
Card image cap

İnsan Hakları İhlali Olarak Yoksulluk

Bu kitap, yoksullukla ilgili egemen paradigmayı sorgulama ve yoksulluğu, bir insan hakları ihlali olarak kavramsallaştırmayı yaygınlaştırma amacıyla derlendi. Derlemede yer alan yazarlar, günümüz dünyasının ve… Detay

 13,89  10,42

İndirim!
%25 İNDİRİM
Card image cap

İnternet ve Hukuk

Günümüze damgasını vuran “enformasyon devrimi”nin, toplumsal hayatı kalıcı bir şekilde değiştirdiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu devrimin en önemli öğesi olan internet, bilgiye ulaşma ve bunu… Detay

 36,11  27,08

İndirim!
%25 İNDİRİM
Card image cap

İnternette Irkçılık

Irkçılık ve nefret söyleminin internetteki tezahürlerini konu edinen bu çalışmada, Twitter ve Youtube engellemeleri başta olmak üzere, birçok yasaklamayı Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları… Detay

 23,15  17,36

İndirim!
%25 İNDİRİM
Card image cap

An Introduction to Law – Seventh Edition

As the title suggests, this book deals with the basics of law, though it also contains many elements drawn from legal theory and philosophy. The… Detay

 50,00  37,50

İndirim!
%25 İNDİRİM
Card image cap

İşletme Vergiciliği

Alman maliyecileri tarafından bulunmuş ve geliştirilmiş bir vergi bilim dalı olan işletme vergiciliği (Betriebswirtschaftliche Steuerlehre), Anglo-Sakson kökenli İngilizce konuşulan ülkelerde, vergi planlaması (Tax planning) olarak… Detay

 29,63  22,22