Sıklıkla becerinin başarıyla eş değer olmadığını tecrübe ederiz. Sıkı çalışırız ancak terfi alamayız, iyi oynarız ancak fark edilmeyiz, fikri biz üretiriz ancak takdiri başkası toplar. Yetenek ve katı bir çalışma disipliniyle öne geçebileceğimize inanırız fakat bunlar çoğu kez yetmez ve bu durumu tam olarak anlamlandıramayız.

Ağ biliminin öncülerinden Albert-László Barabási ve meslektaşları, bu tutarsızlığı irdeleyerek, çevremizdeki geniş ve görünmez ağların başarımızı nasıl şekillendirdiği açıklar. Yeteneğin ve performansın başarıya dönüşmesi, topluluğun verdiği tepkiye bağlıdır. Ağ bilimi gibi karmaşık bir konuyu yalın ve anlaşılır bir dille geniş kitlelere ulaştıran Barabási, başarının altındaki en gelişkin bilimsel ve matematiksel ilkelere dikkat çeker. Eserde neden performansın gerekli ancak yeterli olmadığına, neden “uzmanlar”ın çoğu zaman yanıldığına, başarıyı yakalayacak bir takımın nasıl kurulabileceğine ve ağlarımızı en etkin şekilde nasıl kullanabileceğimize dair yepyeni bir anlayış sunulmaktadır.

Formül, başarı odaklı toplumumuzun her bireyinin yaşam, kariyer ve uzun vadeli amaçlarıyla ilgili bakış açısını temelden değiştirmeyi vaat ediyor.

1            Giriş: Başarı Sizinle Alakalı Değildir. Başarı Bizimle Alakalıdır.

13         1            Kızıl Baron ve Unutulmuş As

27         BİRİNCİ KANUN Performans Başarıya Ulaştırır, Fakat Performans Ölçülemediğinde Başarıya Ulaştıran Ağlardır.

29         2            Grand Slam ve Üniversite Diplomaları

43         3            İki Milyon Dolarlık Pisuvar

59         İKİNCİ KANUN Performans Sınırlıdır, Fakat Başarı Sınırsızdır.

61         4            Bir Şişe Şarap Ne Kadar Değerlidir?

79         5            Süperstarlar ve Güç Kanunları

97         ÜÇÜNCÜ KANUN Önceki Başarı x Uyum Gücü = Gelecekteki Başarı

99         6            Patlayan Kediler ve Çorap Kuklalar

119       7            Dinleyenin Kulağı

139       DÖRDÜNCÜ KANUN Her Ne Kadar Ekip Başarısı Çeşitlilik ve Denge Gerektirse de Grubun Başarılarına Gösterilen İtibar Tek Bir Kişi Üzerinde Toplanacaktır.

141       8            Biraz Geleneksel, Biraz Yenilikçi, Biraz Mavi

159       9            Gözden Kaçan Bilim İnsanını Bulan Algoritma

179       BEŞİNCİ KANUN Kararlı Davrandığımızda Başarı Her An Kapımızı Çalabilir.

181       10          Einstein’ın Hatası

199       Sonuç

211       Dizin

_

Albert-László Barabási

Ağ Bilimi alanında Robert Gray Dodge profesörüdür ve Karmaşık Ağ Araştırmalar Merkezi’ni yönettiği Northeastern Üniversitesi’nde ordinaryüs profesör unvanına sahiptir. Ayrıca Harvard Tıp Fakültesi Eczacılık Bölümü’nde ve Budapeşte Orta Avrupa Üniversitesi Ağ ve Veri Bilimleri Bölümü’nde görev almaktadır. Romanya’nın Transilvanya bölgesinde doğmuştur. Kuramsal fizik üzerine yüksek lisansını Macaristan’ın Budapeşte şehrindeki Eötvös Üniversitesi’nde yapmış ve doktorasını Boston Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Kaleme aldığı Linked: The New Science of Networks (Perseus, 2002) adlı kitabı bugün on beş dilde yayımlanmıştır. Bursts: The Hidden Pattern Behind Everything We Do (Dutton, 2010) kitabı ise beş dilde mevcuttur. Network Science (Cambridge, 2016) kitabının yazarıdır ve The Structure and Dynamics of Networks (Princeton, 2005) ile Network Medicine (Harvard University Press, 2017) kitaplarının yardımcı editörlüğünü yapmıştır. Çalışmaları, bugün onun en çok atıf alan bilim insanlarından biri olmasını sağlayan ölçeksiz ağların keşfi de dâhil olmak üzere pek çok başarıya ön ayak olmuştur.
Barabási, Amerika Fizik Topluluğu ve Amerikan Bilimsel Gelişme Birliği’nin bilim kurulu üyesidir. 2005 yılında Sistem Biyolojisi alanında FEBS Anma Ödülü’ne, 2006 yılında bilgisayar bilimi ve teknolojisi üzerine muhteşem başarıları nedeniyle John von Neumann nişanına, 2008 yılında NEC Vakfı tarafından C&C Ödülü’ne, 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri Fen Bilimleri, Mühendislik ve Tıp Millî Akademileri Cozzerelli Ödülü’ne, 2011 yılında karmaşık sistemler alanında yaptığı katkılardan dolayı Langrange Ödülü’ne, 2014 yılında bilime yaptığı katkılardan dolayı Prima Prissima Mükâfatı’na ve 2017 yılında Karmaşık Sistemler Topluluğu’nun Kıdemli Bilim Mükâfatı’na layık görülmüştür. Macar Bilim Akademisi’ne, Romanya Akademisi’ne, Avrupa Akademisi’ne, Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi’ne ve Massachusetts Bilim Akademisi’ne üye seçilmiştir. Aynı zamanda Politécnica de Madrid Üniversitesi, West Timişoara Üniversitesi ve Utrecht Üniversitesi’nden fahri doktora unvanı almıştır.