Bu kitap açık kaynak olarak yayınlanmaktadır.

Okumak için Tıklayınız.

Bu kitap, yoksullukla ilgili egemen paradigmayı sorgulama ve yoksulluğu, bir insan hakları ihlali olarak kavramsallaştırmayı yaygınlaştırma amacıyla derlendi. Derlemede yer alan yazarlar, günümüz dünyasının ve Türkiye’nin hayati bir sorunu olan yoksullukla mücadelenin farklı bir dille yapılması ve toplumda yoksullukla ortaya çıkan sorunların yalnızca gelir yetersizliği olarak görülmemesi gerektiğinde birleşirken, insanların yapabilirlikleriyle topluma, toplumun tüm kurum ve yapılarına katılabilen yurttaşlar olması için gerekenlerin sağlanması için ciddi bir politika değişikliğine gidilmesinin önemine dikkat çekiyorlar. Türkiye’deki sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin durumu, adalete erişimleri önündeki engellere dair vaka örnekleri, sahada çocuk ve gençlerle çalışan STK’ların deneyimleri, bu kitapta yer bulan konular arasında.

1 Dev ve Cüce Aynı Yolda: Yoksulluk ve Pozitif Özgürlükler
Pınar Uyan Semerci
2 Türkiye’de Yoksulluk, Yoksullukta Değişmeler ve Sosyal Hizmetlerin Artan Önemi
Abdullah Karatay
3 Sosyal Hak Talebi Olarak Bakım İhtiyacı
Başak Ekim Akkan
4 Yoksullukla Mücadelede STK’ların Rolü: Hizmet Verme ve Sosyal Hak Anlayışı Arasındaki Gerilim
Laden Yurttagüler
5 Psikolojik Gelişim, Yoksulluk ve Hak-Temelli Yaklaşım: STK Uygulamalarında İlkelerden Yönteme Doğru
Serra Müderrisoğlu
6 Türkiye’de Yoksulların Adalete Erişimi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Kliniği Deneyimi
İdil Elveriş
Dizin

_

Pınar Uyan Semerci

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olan Uyan Semerci, 2007 yılından beri Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğü yapmaktadır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden alan Uyan Semerci’nin akademik çalışma alanları siyaset felsefesi, karşılaştırmalı siyaset, sosyal politika ve sosyal bilimlerde metodolojidir. Prof. Dr. Uyan Semerci; evrensellik, adalet, haklar, katılım, vatandaşlık, insani gelişim, yapabilirlik yaklaşımı, yoksulluk, göç, kolektif kimlik oluşumları ve çocuğun iyi olma hali konularında birçok araştırma projesi yürütmüş, makale ve kitap yayını yapmıştır.