ULUSLARARASI PSİKANALİZ YILLIĞI, DÜNYACA ÜNLÜ PSİKANALİZ DERGİSİ THE INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOANALYSIS’TEN SEÇME MAKALELERİ BİR ARAYA GETİREN BİR DERLEMEDİR.

Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2020 “Modern Zamanlarda Dişil ve Oidipus” başlığını taşıyor. Yıllığın 12. sayısı, Freudcu düşüncenin temel taşı olan Oidipus karmaşası ve dişilin oluşumunun takip ettiği yol ve bunun kuramsal, klinik ve toplumsal alandaki sonuçlarıyla ilgili Freud’dan günümüze devam eden tartışmalara katkı sağlayan çağdaş makaleleri içeriyor. Seçkide, Bruce Fink’in Lacancı pratiği üzerine bir dosya, etik ihlallerin psikanaliz kurumları üzerindeki etkisi, gizlilik, yorumlama ve sonlandırma gibi psikanalitik çerçeveyle bağlantılı kuramsal ve klinik meselelere odaklanan yazıların yanı sıra Bion’un “Bir Düşünme Kuramında” zaman kavramı üzerine bir inceleme yer alıyor.

Psikanaliz alanının bugün dünya çapında en köklü ve en kapsamlı hakemli bilimsel dergisi olan The International Journal of Psychoanalysis (IJP) 1920’de Sigmund Freud’un teşvikiyle Ernest Jones tarafından kuruldu. IJP’nin geçmiş bir yıl içinde çıkmış makalelerinden derlenen Uluslararası Psikanaliz Yıllığı uluslararası psikanaliz camiasında yürütülen güncel tartışmaları, çağdaş klinik deneyimi, kuramsal ve teknik birikimi okurlara Türkçe olarak ulaştırmayı amaçlıyor. Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, psikanalist Melis Tanık Sivri editörlüğünde, Psike İstanbul üyesi psikanalistlerden oluşan yayın kurulu tarafından hazırlanıyor.

 

Sunuş

                Melis Tanık Sivri

 1. Dişil, Analist ve Çocuk Kuramcı

                Dominique Scarfone

 1. Çoğul Dişil: Histeri mi, Mazoşizm mi, Melankoli mi?

                Catherine Chabert

 1. Dişilin Yapı Sökümü: Söylemler, Mantıklar ve İktidar Kuramsal-Klinik Sonuçlar

                Leticia Glocer Fiorini

 1. Değişen Ailelerde Oidipus’u Sorgulamak: Üçüncülerin Yardımıyla Üreme Yoluyla Oluşturulan Hemcins Ebeveynli Ailelerde Toplumsal Cinsiyet Özdeşleşimleri ve Kökenlere Erişim

                Vittorio Lingiardi ve Nicola Carone

 1. Dosya Konusu: Bruce Fink’in Lacancı Pratiği

        5a.   Analiz Pratiğinde Lacancı Yaklaşımın Değeri Üzerine

                Bruce Fink

        5b.   Bruce Fink’e Yanıt

                Sara Flanders

 1. Konuşma Tedavisinden Sessizlik Hastalığına: Bir Psikanaliz Enstitüsünde Etik İhlâllerin Etkileri

               Jane Burka, Angela Sowa, Barbara A. Baer, Charles E. Brandes, Josie Gallup, Sharon Karp-Lewis, Julie Leavitt ve Patricia Rosbrow

 1. Bir Kapsayan Olarak Gizlilik Paneline İlişkin Rapor - Klinik ve Kuramsal Meseleler

                Gianina Micu

 1. Editöre Mektup Klasik Ortam ile Telekomünikasyon Ortamı Arasındaki Güvenlik Farkı

               John Churcher

 1. Bion’un “Bir Düşünme Kuramı”nda Zaman Kavramı

               Giuseppe Civitarese

 1. Kimin İçin ve Neden Yorumlamalı?

                Michel De M’uzan

 1. Sonlandırma ve Tekrarlama: Çerçevenin Çözünümü

                Lucy Lafarge

Özgün Makalelerini The International Journal of Psychoanalysis’e (Uluslararası Psikanaliz Dergisi) Göndermek İsteyenlere Yönergeler
The International Journal of Psychoanalysis (IJP) 2019 Sayıları Dizini
Özel Adlar Dizini
Kavramlar Dizini

_