Avrupa’da materyalizmden Darwinizme yönelen düşünürlerin etkisiyle Osmanlı aydınları da biyolojik ve sosyal açılardan Darwinizmle ilgilenmeye ve onu Osmanlı toplumuna uygulamaya başladılar. Sosyal Darwinizmin çeşitli türlerini geliştiren Osmanlı aydınlarının kimisi bu teoriyi gelenekten kopmanın bir aracı olarak görürken, kimisi de felsefi olarak bu teorinin önermelerini mutlak doğrular olarak kabul ettiler._x000D_
_x000D_
Atila Doğan bu kitabında Darwinizmin Avrupa’daki gelişim süreçlerini, Darwinizmin sosyal yorumlarına ilişkin tartışmaları, Osmanlı aydınlarının Darwinizmi hem biyolojik hem de sosyolojik açıdan nasıl alımladıklarını ve Osmanlı toplumuna bu teoriyi nasıl uygulamaya çalıştıklarını bütünlüklü bir yaklaşımla inceliyor.

_

Atila Doğan

1968 yılında Artvin’in Şavşat ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğretimini Şavşat’ta tamamladı. 1992 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden Mezun oldu. 1995 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı’nda doktoraya başladı. 2001-2002 yılları arasında doktora çalışmasıyla ilgili olarak Princeton Üniversitesi’nde bulundu. 2003 yılında doktora eğitimini tamamladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Son dönem Osmanlı düşüncesi üzerine çalışmaları olan yazar, 2001-2002 yıllarında Princeton Üniversitesi’nde (ABD) araştırmacı ve 2006-2007 yıllarında da İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi’nde (Kırgızistan) misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.