“Pek çok çağdaş analist gibi beni de özellikle iki problem çok meşgul etti, bunlardan ilki hastalarımla anlamlı bir bağ kurmak, ikincisi ise kendini tekrarlayan, durağan ve verimsiz hâle gelen analizlerle başa çıkmak. Böyle hastalarla deneyimlerim, kaygı ve acıdan korunmalarını sağlayan ruhsal durumlar yaratmak için çeşitli mekanizmalara başvurduklarını gözlemlememe neden oldu. Analistle bağlantılarını koparıp, genellikle uzamsal olarak saklanabilecekleri bir yer gibi deneyimledikleri bu ruhsal durumlarda inzivaya çekiliyorlardı. Bunları ruhsal inzivalar, sığınaklar, barınaklar, korunaklar ya da güvenli limanlar olarak adlandırdım ve bu kitap bunların faaliyet gösterme biçimleri hakkında. Ruhsal inzivaların belki de en zorlayıcı türü, sahte bir temasın teklif edildiği ve analistin yüzeysel, sahtekâr ya da sapkın yollara başvurmaya davet edildiği türüdür. Bu tepkiler zaman zaman analistin sakarlık ya da patavatsızlıklarından kaynaklanıyormuş gibi görünse de dikkatle yürütülen analizlerde bile hastayla temasın koptuğu zamanlar olur. Hastalar koruyucu bir zırh ya da saklanılacak bir yer işlevi gören güçlü bir savunma sisteminin arkasına çekilir ve bazen kabuğundan çıkan bir salyangoz gibi büyük bir temkinlilikle ortaya çıkıp, temas acı ya da kaygıya yol açtığında nasıl tekrar geri çekildikleri gözlemlenebilir. Gerçekleri uygun bir biçimde gözden uzak tutan ve aynı anda hem bilmeye hem de bilmemeye olanak sağlayan gözünü yumma gibi mekanizmalar oldukça patolojik olabilir, gerçeğin çarpıtılmasına ve saptırılmasına yol açabilir ama yine de gerçeğe yönelik saygı ve korkuyu yansıttıklarının, gizli işbirliğiyle örtbas etmeye yol açanın bu korku olduğunun farkına varılması önemlidir. Bu mekanizma sapkınlıklarda gerçekle başa çıkmak için kullanılan mekanizmalarla ilişkilidir ve gerçeğin çarpıtılıp saptırılmasına yol açan bir gerçek sapkınlığı gibi düşünülebilir.” – John Steiner

“Bu sayfalardaki harikulade empati, ince anlayış, etkileyici sabır ve canlandırıcı içtenliğe yalnızca hayranlık duyulabilir. Ama John Steiner’ın çalışmasının dikkatli bir okuması hayranlık uyandırmanın yanı sıra analist veya psikoterapistin klinik becerisine önemli katkılarda da bulunacaktır. Steiner’ın açıklayıcı yaklaşımı, ciddi derecede rahatsız hastalarla yapılan terapötik çalışmadaki kaçınılmaz surette acı verici ve cesaret kırıcı kısımlar –tam da biz ruh sağlığı çalışanlarının kariyerlerimiz boyunca tekrar tekrar karşılaşmak zorunda kaldığı türden çalışmalar– bakımından özel bir değere sahiptir.”Roy Schafer

Teşekkür

Roy Schafer’in Önsözü

Giriş

 

1 Ruhsal İnziva Teorisi

2 Ruhsal İnzivalar: Klinik Bir Örnek

Öykü

Seanslardaki Davranış

Seanstan Malzeme

Analizin İlerleyişi

İkinci Bir Seanstan Malzeme

Tartışma

 

3 Paranoid-Şizoid ve Depresif Konumlar

İki Temel Konum

Paranoid-Şizoid Konum

Depresif Konum

Denge: P/Ş ↔ D

Paranoid-Şizoid Konumun İçindeki Ayrım

Normal Bölme

Patolojik Parçalanma

Depresif Konum İçindeki Ayrımlar

Yas Tutma

 

4 Gözden Geçirme: Narsisist Nesne İlişkileri ve Patolojik Kişilik Örgütlenmesi

Narsisist Nesne İlişkileri ve Yansıtmacı Özdeşleşim

Patolojik Kişilik Örgütlenmeleri

 

5 Kendiliğin Yansıtmacı Özdeşleşimle Kaybolan Kısımlarının Geri Alınması: Yas Tutmanın Rolü

Klinik Malzeme

Tartışma

Kendiliğin Yansıtılmış Kısımlarının Geri Alınması

Yas Tutma

Kendiliğin Yansıtılmış Kısımlarının Geri Kazanılmasının Önündeki Engeller

 

6 Delüzyonel Bir Dünyada İnzivaya Çekilme: Psikotik Kişilik Örgütlenmeleri

Psikotik ve Psikotik Olmayan Kişiliklerin Bir Arada Var Olması

Klinik Malzeme

Daha Sonraki Klinik Bir Parça

 

7 İntikam, Hınç, Pişmanlık ve Onarım

Klinik Malzeme

Tartışma

 

8 Ruhsal İnzivalarda Gerçeklikle İlişki

Freud’un Fetişizm Tartışması

Hayatın Gerçekleri

Klinik Malzeme

 

9 Patolojik Örgütlenmelerde Sapkın İlişkiler

Klinik Malzeme

Sonuç

 

10 Patolojik Örgütlenmenin İki Türü: Kral Oidipus ve Oidipus Kolonos’ta

Kral Oidipus’un Hikâyesi

Vellacott’un Yorumlaması

Kendini Kör Eden Oidipus

Oidipus Kolonos’ta Hikâyesi

Gerçeklikten Kaçınmanın İki Yöntemi

 

11 Psikanalitik Tekniğin Problemleri: Hasta Merkezli ve Analist Merkezli Yorumlar

Klinik Malzeme

Tartışma

Ek Klinik Malzeme Parçası

Ek Tartışma

Bir Yorum Türünden Diğerine Geçmek

 

Kaynakça

Dizin

_

John Steiner

John Steiner, Britanya Psikanaliz Cemiyeti üyesi eğitim psikanalistidir. Ruhsal İnzivalar eserini 1993 yılında yazmıştır. Seeing and Being Seen (2011) ve Illusion, Disillusion, and Irony in Psychoanalysis (2020) kitaplarının yazarıdır. Editör ve yazar olarak katkıda bulunduğu eserlerden bazıları şunlardır: The Oedipus Complex Today (1989), Papers by Hanna Segal (1997), Rosenfeld in Retrospect: Essays on His Clinical Influence (2008), Melanie Klein’s Lectures on Technique (2017). 2016 yılında Sigourney ödülünü almıştır.