Bu kitap Benjamin Kilborne’un antropoloji, felsefe, edebiyat, dinler tarihi, sosyoloji, mitoloji gibi birçok alandaki bilgi birikimini psikanalitik bakış açısı ile birleştirerek başta utanç, günah, nazar, kem göz olmak üzere iyilik, kötülük gibi kavramların gelişimini ve toplumsal anlamlarını psikanalizin merceğinden yorumladığı iki bölüm ve Türkay Demir’in Kilborne’un anlattıklarından yola çıkarak ergenlerde utanç dinamiklerini incelediği bir bölümden oluşuyor._x000D_

Temel tezim ne özgün ne de sarsıcı: Nasıl göründüğümüzü kontrol ederek nasıl hissettiğimizi kontrol etmeye çalışıyoruz._x000D_
Benjamin Kilborne

Önsöz

Giriş

BİRİNCİ KISIM Haset ve Kem Göz

BİRİNCİ BÖLÜM Büyük Resimde Haset
Haset ve Şeytan
Beowulf, Haset ve Şeytan
Haset ve Günah
Hasedin Tanımları
Schadenfreude: Haset, Yetersizlik ve Kıyaslama
Haset, Çarpıtma ve Büyüsel Düşünce
Yüreğin Kuduzu
Kaybolan Haset

İKİNCİ BÖLÜM Kem Göz
Kem Göz Ritüelleri
Öldürücü Bakışlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kem Göz, Hastalık ve Talihsizlik

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Freud, Tekinsiz ve Kem Göz

BEŞİNCİ BÖLÜM Melanie Klein, Haset ve Utanç
Yaşam ve Ölüm İçgüdüleri
Kleincı Kuramlar, Psikanalitik Teknik ve Yeniden Yapılandırma
Kleincı Kaygı ve Zulmedilme Kuramları
Klein, Haset, İyi ve Kötü Nesneler
Haset, Kıskançlık, Suçluluk ve Oidipal Çatışmalar
Haset, Yeniden Yapılandırma ve Hezeyan
Klein, Haset, Suçluluk ve Utanç
Oidipus, Suçluluk ve Utanç

ALTINCI BÖLÜM Psikanaliz ve İnanç

YEDİNCİ BÖLÜM Giambattista Vico, Şarkılar ve İlik

SEKİZİNCİ BÖLÜM Acı, Haset ve Utanç

İKİNCİ KISIM Gözden Kaybolan İnsanlar: Utanç ve Görünüm

DOKUZUNCU BÖLÜM Kraliçe’nin Cücesi Tarafından Aşağılanmak: Ruhsal Büyüklük Üzerine
Ruhsal Büyüklük ve Özsaygı
Asklepios, Uzun Boylu Adam ve Küçük İnsanlar
Brobdingnag ve Liliput
Sadece Ötekilere Kıyasla Büyük ya da Küçüğüz
Edebi Küçüklük ve Minyatürleştirme
Abartma ve Küçülmeye Karşı Savunmalar
Büyüklük Simgeselliği ve Düşlemsel Ölçüm
Büyüklük Kaygısı ve Oidipal Utanç: Klinik Görünümler
Deneyimin Şekli ve Büyüklük Düşlemleri

ONUNCU BÖLÜM Düşlem, Izdırap ve Çarpıtma
Pirandello ve Tanınmaz
Sam’in Analizinde Utanç ve Oidipal Yenilgi
Körün İçler Acısı Merakı

ON BİRİNCİ BÖLÜM Kâğıttan Gökyüzünde Bir Delik: Hilekârlık ve Çare Olarak Bir Kat Daha Hilekârlık
Utanç ve Aidos
Utanç ve Aksırık: Mark’ın Analizi
Hilekârlık, Zorbalık ve Çare Olarak Daha Çok Hilekârlık
Seyircinin Yeniden Keşfi

ON İKİNCİ BÖLÜM Beni Nasıl Görüyorsunuz? Görünmezlik ve Performans
Teşhir ve Görünmezlik: Adam
Küçük Dürbün Tepesi ve “Kişiliğin Öfkesi”: Adam, Graham Greene ve Kim Philby
Oidipal Utanç, Casuslar ve Düşlem
Görülmeyendeki Seçeneğin Farkına Varmak
Kayıp, Gözden Kaybolma ve Öfke
Açlık Sanatçısı
Utanç ve Performans Kaygısı: Utanmış Bir Kemancı Bir Aslan İçin Çalıyor
Utanç ve Yaratıcılık

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Göremiyorum; Görünmezim
Seni Görmediğimde Yeniden Keşfedebilirim: Susan’ın Analizi
Bir Başkası Olmamı İster misin?
Ce-e, Gözden Kaybolma ve Makara Oyunu
Ben Görünmezim; Kendimi Göremiyorum
Görmek, Görülmek ve Mahremiyet Meseleleri

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kameranın Gördükleri: Modern Kahramanların Trajedisi ve “Oyunun Kuralları”
Serbest Çağrışım ve Açık Biçim
Maskelere, Mekanizmalara ve Müzik Kutularına Dair
Herkesin Kendi Nedenleri Var
Hilekârlık, İnkâr, Onur ve Oyunun Kuralları

ON BEŞİNCİ BÖLÜM Şeytan, Utanç ve Kendiliğin Kırılganlığı
Günah Dışarıda, Dışarısı Günah
Utanç ve Günah: Cennet Bahçesi
Utanç ve Masumiyet
Kierkegaard, Korku ve Kolayca Kaybolan Kendilik
Utanç, Hile ve Umutsuzluk
Utancından Sıyrılan Kendisinden Sıyrılır

ON ALTINCI BÖLÜM Narkissos ve Lady Godiva: Ölümcül Bakışlar ve Oidipal Utanç
Bakma, Narkissos ve Narsisizm
Freud, Bakma ve Psikanalitik Narsisizm Kuramları
Narsisist Acı, Bakma ve Aynalar
Bakma ve Rüyalar: Freud’un Otoportresi
İki Hastanın Rüyaları: Bir Ressam ve Bir Striptizci
Bakma ve Aktarım

ON YEDİNCİ BÖLÜM İncir Yaprakları, Gerçek ve Hayalî
Biçimlendiren Bakışlar, Şekillendiren Utanç
Freud ve Teşhircilik
Moda Anlayışı Ne Kadar Bilinçlidir?
Estetik Cerrahi ve Uygunluk
Çıplakları Giydirmek

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM Ağlayan Gözler, Gören Gözyaşları: Travma, Yas ve Oidipal Utanç
Gerileme, Utanç ve Travma: Ferenczi ve Freud
Kontrol Edilemeyen Kulaklar ve Oidipal Utancın Sosyo-Politik Bağlamı
Görünüm ve Göz Yumma
Külfetli Bir Tembel: Savaşçı Samson
Utanç, Gözden Kaybolma ve Travma
Ve Bir Damla Gözyaşı Kör Adama Yol Gösterir

Utanç ve Ergen Ruhsallığındaki Yeri
Türkay Demir
Terimlerdeki Karışıklık
Duygulanımın Doğuşu ve Gelişimi
Utanç Duygusunun Gelişimi
Utanç: Kuram ve Görüngü
Utanç ve Suçluluk
Ergenin Dünyasında Utanç
Utancın Olumlu ve Yapıcı Tarafları

Kaynakça

Dizin

_

Benjamin Kilborne

Uluslararası Psikanaliz Birliği’nde eğitim analisti ve süpervizördür. Lisans ve lisans üstü derecelerini Yale ve Columbia Üniversitelerinden almıştır. Doktora derecelerini de Paris Sorbonne ve Los Angeles Güney Kaliforniya Psikanalitik Enstitülerinde tamamlamıştır. Paris ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çeşitli üniversitelerde sosyal bilimler tarihi ve felsefesi ile antropoloji ve psikolojik antropoloji üzerine dersler vermiştir. Los Angeles’taki Kalifornia Üniversitesi’nden profesörlük unvanı bulunmaktadır. 1985’ten günümüze kendisini psikanalitik uygulamaya adamıştır. Utancın dinamikleri üzerine yayınları bulunmaktadır. Özellikle Oidipus nitelikli utanç kavramını formüle etmiştir. Rusya, Macaristan, Türkiye, İtalya ve İngiltere’de dersler vermiştir. On yılı aşkın süredir Psike İstanbul’da eğitim ve süpervizyon vermektedir.


Türkay Demir

Çocuk ve ergen psikiyatrıdır ve Psike İstanbul Türkiye Psikanaliz Çalışma Grubu ve Uluslararası Psikanaliz Birliği denetiminde psikanaliz eğitimini sürdürmektedir. 1963 yılında İzmir’de doğmuştur. İstanbul Vefa Lisesi’nden 1980, İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1986 yılında mezun olmuştur. Uzmanlık eğitimini yine İstanbul Tıp Fakültesinde tamamlamıştır. Halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanıdır.