İnsanlar terör örgütlerine neden ve nasıl katılır? Terör eylemlerini hangi psikososyal süreçlerden geçerek gerçekleştirir? İntihar saldırılarının failleri nasıl yaşantılar eşliğinde bu eylemleri yapmayı kabul eder? John Horgan’ın kaleme aldığı bu kitap, terörizmin psikolojisine ilişkin mevcut bilgi ve anlayışımızın ötesine geçerek psikoloji biliminin kavramsal çerçevesi içinde terör davranışlarının eleştirel bir çözümlemesine girişiyor. Terörizmi “patolojik” olarak nitelendiren pek çok araştırmaya rağmen Terörizm Psikolojisi, bu bireylerde tanımlanabilir herhangi bir psikopatolojinin bulunmadığını göstermekle kalmayıp terörist faaliyetlerde bulunanların neredeyse korkutucu derecede “normal” ve “sıradan” olduğuna dikkat çekiyor.

Horgan, farklı ülkelerde yapılmış araştırmalardan hareketle kitapta, bir teröristin yaşamına dair “İlişkilenme-Katılma-Ayrılma” modelini öne sürüyor ve bu yaklaşımı geliştiriyor. El Kaide’den radikal solcu örgütlere geniş bir yelpazede çeşitli siyasal şiddet olaylarına karışmış farklı kişilerle yapılan görüşmelerden, eski teröristlerin yaşamöykülerinden ve yakın dönemde gerçekleşen terör saldırılarına dair çalışmalardan yararlanan Terörizm Psikolojisi, gerek ulusal/uluslararası güvenlik ve siyasal şiddetle mücadele üzerine çalışanlar, gerekse bu konuya merak duyan diğer okurlar için yetkin bir kaynak.

İkinci Baskıya Önsöz
Teşekkür
Giriş

1 Psikolojik Savaş
Giriş
Terörizme Yönelik Tutumlar
Dil ve Etiketler
Teröristler Ne Yapar?
Terörizm Sadece Farklı Yollarla Yürütülen Bir Savaş Biçimi Değil mi?
Terörizm Psikolojik Bir Savaş Olarak Tanımlanabilir mi?
Terörizm: Bir Savaş Biçimi ve Aracı
Sonuç

2 Terörizmi Anlamak
Giriş
Terörizm Araştırmalarının Doğası ve Boyutları
Terörizm Çalışmalarında Teorik Meseleler
Terörizmin Doğası ve Heterojenliği
Psikoloji ve Terörizm
Yöntemler, Kaynaklar, Alanlar
Birincil Araştırma
Sonuç

3 Terörist Zihinler mi?
Giriş
Terörizm ve Psikopati
Terörist Bir Kişilik mi?
Terörist Davranışın “Normalliği” mi?
Tutarsızlığa Rağmen Israr
“Terörist Kişilik” Araştırmalarındaki Zorluklar
Sonuç

4 İlişkilenme
Giriş
Teoriler, Modeller ve Metaforlar: Profillerden Radikalleşme Yollarına Geçiş
“Radikalleşme”nin Yükselişi
Kritik Farklılıklar
Bir Kişi Niçin Terörizmle İlişkilenmek İster?
Risk Faktörlerine Doğru?

5 Katılım
Giriş
Terör Olayının Döngüsü
Katılımın Psikolojik Sonuçları
Şiddete Dönüş: Örgüte Üye Alımını Yapanların Perspektifi
Şiddete Dönüş: Örgüt Üyesinin Perspektifi
Sonuç

6 Ayrılma
Giriş
Terörizm Niçin (ve Nasıl) Sona Erer?
Fiziksel Ayrılma
Psikolojik Ayrılma
Psikolojik Ayrılma = İkincil Feragat = Deradikalizasyon
Gitmek mi, Kalmak mı?
Ayrılmayı Anlamak
Sonuç

7 Terörist Davranışın Bilimine Doğru
Giriş
Psikoloji Nasıl Bir Katkı Sunabilir?
Radikalizasyon mu Terörizm mi?
Terörizm Araştırmaları, Politikalar ve Akademi
Sonuç

Seçilmiş Kaynakça
Dizin

_

John Horgan

John Horgan, Massachusetts Lowell Üniversitesi Kriminoloji ve Adalet Çalışmaları Okulu’nda Güvenlik Çalışmaları profesörü ve aynı üniversitede Terörizm ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi’nin direktörüdür. Horgan, eğitimli bir uygulamalı psikoloji uzmanı olarak 1995 senesinden beri terörist davranışlar üzerine çalışmalar yürütüyor. Çok sayıda çalışması yayımlanan yazarın diğer kitapları arasında Tore Bjørgo’yla birlikte yazdığı Walking Away from Terrorism, Leaving Terrorism Behind, Kurt Braddock’la birlikte yazdığı Terrorism Studies: A Reader ve Divided We Stand: The Strategy and Psychology of Ireland’s Dissident Terrorists yer alıyor. Terrorism and Political Violence dergisinin özel sayı editörlüğü ve Dynamics of Asymmetric Conflict dergisinin yardımcı editörlüğüne ek olarak, içlerinde Legal and Criminological Psychology, Studies in Conflict ve Terrorism and Journal of Strategic Security dergilerinin de yer aldığı çok sayıda derginin yayın kurulundadır. Horgan ayrıca FBI Ulusal Şiddet Suçları Analiz Merkezi’nin araştırma grubuna üyedir. Geçmişte (Uluslararası Terörizm Çalışmaları Merkezi direktörü olarak) Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nde, İngiltere’de St. Andrews Üniversitesi’nde ve İrlanda’da Cork University College’da çeşitli pozisyonlar üstlendi. Araştırmaları The New York Times, Rolling Stone ve Chronicle of Higher Education’da yer aldı. Horgan, Boston’da yaşıyor.