Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2022 “Travma” başlığını taşıyor. Etkileri dünya genelinde hâlâ hissedilen pandemi sürecinde hazırlanan yıllığın bu 14. sayısı, “Toplumsal Acı/Toplumsalın Acısı” konusuna odaklanan geçen sayıyla süreklilik içinde tasarlandı. Seçki, psikanalitik kuramda “travma” kavramını inceleyen ve farklı kuramlaştırmaların klinikle ilişkisini ele alan makaleleri ve pandemi sürecinde değişen psikanaliz çerçevesinin aktarım-karşıaktarım dinamikleri üzerindeki etkisini çocuk, ergen ve yetişkin vaka örnekleri üzerinden tartışan çağdaş yazıları içeriyor. Seçkide ayrıca Thomas Ogden, Giuseppe Civitarese ve Catherine Chabert gibi çağdaş psikanalistlerin sırasıyla Winnicott, Bion ve D. Anzieu gibi usta psikanalistlerin seçili makaleleri üzerine yeniden okumaları da yer alıyor.

Psikanaliz alanının bugün dünya çapında en köklü ve en kapsamlı hakemli bilimsel dergisi olan The International Journal of Psychoanalysis (IJP) 1920’de Sigmund Freud’un teşvikiyle Ernest Jones tarafından kuruldu. IJP’nin geçmiş bir yıl içinde çıkmış makalelerinden derlenen Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, uluslararası psikanaliz camiasında yürütülen güncel tartışmaları, çağdaş klinik deneyimi, kuramsal ve teknik birikimi okurlara Türkçe olarak ulaştırmayı amaçlıyor. Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, psikanalist Melis Tanık Sivri editörlüğünde, Psike İstanbul üyesi psikanalistlerden oluşan yayın kurulu tarafından hazırlanıyor.

Sunuş
Melis Tanık Sivri

1 Travmanın Psikanalizde Kavramsallaştırılmasına Giriş
Heinz Weiss

2 Freud’un Yapıtının Bütününde Travma Yaratıcı Unsur ve Après-Coup Çalışması
Bernard Chervet

3 Winnicott’un Travma Kavramı Üzerine
Jan Abram

4 Travma, Süreç ve Temsil
Howard B. Levine

5 Boş Divan: Kapanma Günlerinde Aşk ve Yas
Rosine Jozef Perelberg

6 Oyun ve Sanal Gerçeklik: COVID-19 Pandemisinde Çocuklarla ve Ergenlerle Teleanaliz
Monica Bomba, Julia-Flore Alibert, Johanna Velt

7 Canlı Ne Anlama Gelir: Winnicott’un “Geçiş Nesneleri ve Geçiş Görüngüleri” Makalesi Üzerine
Thomas H. Ogden

8 Yorumun Sınırları. Bion’un “Kibir Üzerine” Makalesinin Bir Okuması
Gıuseppe Civitarese

9 Didier Anzieu: Psikanaliz, Hâlâ!
Catherine Chabert

Özgün Makalelerini The International Journal of Psychoanalysis’e (Uluslararası Psikanaliz Dergisi) Göndermek İsteyenlere Yönergeler
The International Journal of Psychoanalysis (IJP)
Sayıları Dizini
Özel Adlar Dizini
Kavramlar Dizini

_